Clingendael Spectator | Spectator dossier | Mensenrechten

Gepubliceerd op 29 januari 2018

Dit jaar viert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens haar zeventigste verjaardag. Mensenrechten leken lange tijd naadloos te passen in een liberale orde van open en democratische welvaartsstaten, gekenmerkt door internationale samenwerking. Nu deze liberale wereldorde wordt uitgedaagd, rijst de vraag wat dit alles betekent voor de internationale bescherming en bevordering van mensenrechten. In dit zojuist gepubliceerde Nederlandstalige Spectator-dossier geven tien deskundigen vanuit verschillende invalshoeken antwoord op de vraag: vormen mensenrechten in 2018 een pijler dan wel een hinderpaal voor buitenlandbeleid?

In een inleidende historische analyse geeft gastredacteur en senior adviseur bij Amnesty International Nederland Lars van Troost een overzicht van zeventig jaar universele rechten van de mens.

Overige onderwerpen en auteurs:

Op de hoogte blijven van nieuwe Spectator-publicaties kan via de nieuwsbrief,  Twitter, Facebook of LinkedIn.