NGIZ Utrecht | Lunchlezing | Democratiseringsprocessen in Latijns-Amerika

Gepubliceerd op 21 september 2017

Het bestuur van NGIZ afdeling Utrecht nodigt u graag uit voor de lunchlezing op vrijdag 13 oktober 2017 te Huize Molenaar. Democratiseringsprocessen in Latijns-Amerika
Spreekster is  Soledad Valdivia verbonden aan de  Universiteit Leiden.

De lezing zal in grote lijnen de staat van de democratie in de regio schetsen. De lezing kort
ingaan op historische aspecten die bepalend zijn geweest waarbij, naast kolonisatie, met name
de autoritaire regimes van de jaren ’60 en ’70 uitsteken. Er zal echter vooral aandacht worden
besteed aan de innovatieve pogingen die recentelijk zijn gedaan om de kwaliteit van de
democratische regimes te verbeteren, i.e. om ‘de democratie verder te democratiseren’. De
casus van Bolivia onder president Evo Morales,een inheemse leider, laat met name zien hoe
complex de democratiseringsprocessen zijn, met soms tegenstrijdige resultaten.

Aanmelden:

Wilt u de lunchlezing van NGIZ graag bijwonen en direct digitaal betalen? Vul dan het aanmeldingsformulier in door te klikken op onderstaande link:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ngiz-lunchlezing-democratiseringsprocessen-in-latijns-amerika-
38106533668

Let op:
Aanmelden noodzakelijk tot uiterlijk op de dinsdag voor de lezing. Bij verhindering, na aanmelding, eveneens uiterlijk op de dinsdag voor de lezing afmelden bij Jorrit Steehouder.
Zonder tijdige afmelding worden, ook aan studenten, de kosten ad € 20,- in rekening gebracht.

  • Lunchlezing NGIZ Utrecht
    13 oktober 2017
    12:15 - 16:00

Locatie

locatie  

Adres
Korte Nieuwstraat 6, 3512 NM Utrecht, Nederland

  • Lunchlezing NGIZ Utrecht
    13 oktober 2017
    12:15 - 16:00