Namens het bestuur NGIZ

Gepubliceerd op 27 september 2017

Het doet het bestuur  veel plezier dat Lida Daniëls is toegetreden tot het bestuur van het NGIZ. Bij deze dankt het bestuur Georgina Earle hartelijk voor haar inzet gedurende de afgelopen periode.
Lida zich hierbij aan u voor.

‘Nadenken en praten over mondiale vraagstukken vind ik ontzettend belangrijk. Ook in mijn werk ben ik hiermee bezig. Zo houd ik mij momenteel bij het ministerie van Defensie vanuit de staf van de Koninklijke Marechaussee bezig met migratiestromen. En afgelopen jaar ging ik als rijkstrainee bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties in New York aan de slag met VN-vredesmissies. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, met een master in Internationale Betrekkingen en een bachelor in Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Naast het schrijven van scripties was ik tijdens mijn studie ook erg actief met schrijven voor bijvoorbeeld OneWorld, onderdeel van de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). Na werktijd en in het weekend ben ik vaak in het Olympisch Stadion in Amsterdam te vinden, waar ik train voor de 400 en 800 meter. Ik kijk er erg naar uit om aan de slag te gaan bij het NGIZ en ontmoet jullie graag bij de aankomende activiteiten. ‘