Uitnodiging lezing | Lunch & Learn: Keuzes in internationale betrekkingen | 3 november

Gepubliceerd op 30 oktober 2017

Lunch & Learn: Keuzes in internationale betrekkingen

Roel van der Veen (hoogleraar aan de UvA, leerstoelhouder van het NGIZ en wetenschappelijk raadadviseur van Buitenlandse Zaken) en Caspar Chorus (hoogleraar Choice Behavior Modelling en hoofd van de sectie Transport and Logistics aan de TU Delft) presenteren samen de resultaten van een uniek keuze-experiment rondom oceaanbeheer. Dit experiment helpt om meer inzicht te krijgen in waarom mensen bepaalde keuzes maken.

Het experiment werd gehouden onder diplomaten en andere deelnemers aan een congres over het beheer van de oceanen, in India. Doel was om de gewichten te bepalen die de participanten in hun beleidsvorming impliciet toekennen aan verschillende aspecten van oceaanbeheer, zoals economisch (visserij, toerisme), ecologisch en veiligheid (piraterij). Die gewichten geven deelnemers niet uit zichzelf prijs, maar door hen keuzes te laten maken tussen slim gevarieerde toekomstscenario’s, kunnen die achteraf alsnog bepaald worden door de onderzoekers, alsmede de impliciet gehanteerde beslisregels. Het experiment werd een succes; het leverde intuïtief deels verrassende, maar goed verklaarbare inzichten op.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Academie voor Internationale Betrekkingen (AIB).

Vrijdag 3 november
12:00-12:30 Inloop met lunch
12:30-14:00 Lezing
Zaal X.406 en X.407. Ministerie van Buitenlandse Zaken (Rijnstraat 8)

Medewerkers van de Rijksoverheid kunnen zich voor deze lezing aanmelden via de AIB website, geïnteresseerden van buiten de Rijksoverheid kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar academie@minbuza.nl.