Vooraankondiging | Publiek debat | ‘De wil van het volk? De erosie van de democratische rechtsstaat in Europa’

Gepubliceerd op 19 september 2017

Voor in uw agenda.

14 november 2017
16.30 – 19.00 uur
International Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag

Publiek debat naar aanleiding van het uitgebrachte AIV advies: ‘De wil van het volk? De erosie van de democratische rechtsstaat in Europa’.
Het advies is opgesteld door de Commissie Mensenrechten onder voorzitterschap van Ernst Hirsch Ballin. Nadere informatie volgt.