Clingendael Spectator NIEUW DOSSIER: Het einde van de liberale wereldorde?

Gepubliceerd op 13 december 2018

Sinds het aantreden van Donald Trump als president van de VS bestaat de breed gedeelde vrees dat hiermee het einde is ingeluid van de naoorlogse liberale internationale orde. Zijn ‘America First’-beleid staat, zo wordt gesteld, haaks op wat deze orde definieert: een op multilaterale samenwerking en regels gebaseerde internationale samenwerking. Na twee jaar Trump is het tijd om de balans op te maken. Hoe staat het met de liberale internationale orde? Wat zijn belangrijkste bedreigingen? Heeft deze orde ooit bestaan? Zal de liberale wereldorde ten onder gaan als de mondiale machtsverhoudingen gaan schuiven? In dit dossier analyseren vijf vooraanstaande deskundigen de liberale wereldorde van vandaag en morgen.

Lees verder.