NGIZ Den Haag | ‘Grip op migratie – het maken van migratiedeals’

NGIZ Den Haag | ‘Grip op migratie – het maken van migratiedeals’

Instabiliteit rondom Europa heeft ertoe geleid dat veel mensen hun land van herkomst ontvluchten. De migratie- en vluchtelingenstroom naar Europa is enorm toegenomen sinds 2015 en Europa buigt zich al enkele jaren over het migratievraagstuk. Hoe krijgt de EU grip op het aantal migranten en vluchtelingen die naar Europa komen?

Een deel van de oplossing wordt gezocht in het maken van afspraken, zoals met Turkije en met landen in Noord-Afrika. Landen die door grote aantallen migranten en vluchtelingen doorkruist worden op weg naar Europa. Samenwerking met die landen moet helpen grip te krijgen op migratiestromen. Echter worden hier vanuit verschillende hoeken van de maatschappij ook vraagtekens bij gezet. Hoe wenselijk is het dat de EU afspraken met deze landen maakt? Zijn die landen wel betrouwbaar?

Op 31 januari gaan we in gesprek over het maken van migratieafspraken met landen buiten de EU.

Vanuit de Directie Migratiebeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid zullen Matthijs Luijke en Yuri Schutte spreken over onder andere de internationale migratieagenda, het samenwerken met herkomstlanden en ingaan op voorbeelden van migratiedeals.

Vanuit de Koninklijke Marechaussee zal brigadegeneraal Laurent Hendrickx onder meer spreken over zijn ervaringen als defensieattaché in Egypte, het belang van vertrouwen en het overbruggen van culturele verschillen om te kunnen samenwerken.

Sprekers

 • Matthijs Luijke, plaatsvervangend hoofd Afdeling Toezicht, Regulier en Nationaliteit van de Directie Migratiebeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Yuri Schutte, senior beleidsmedewerker bij Bureau Internationaal Migratiebeleid van de Directie Migratiebeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Brigadegeneraal Laurent Hendrickx, Koninklijke Marechaussee, voormalig defensieattaché in Egypte.De bijeenkomst wordt voorgezeten door Jan Rood, voorzitter van het NGIZ.

Het  programma is als volgt:

 • 16.30 uur ontvangst met koffie en thee
 • 17.00 uur opening, inleidingen en debat
 • 18.30 uur afsluiting en borrel

 

 

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.
 • Lezing Migratie naar de EU
  31 januari 2019
  17:00 - 19:30