NGIZ Den Haag | ‘Grip op migratie – het maken van migratiedeals’

Instabiliteit rondom Europa heeft ertoe geleid dat veel mensen hun land van herkomst ontvluchtten. De migratie- en vluchtelingenstroom naar Europa is enorm toegenomen sinds 2015 en Europa buigt zich al enkele jaren over het migratievraagstuk. Hoe krijgt de EU grip op het aantal migranten en vluchtelingen die naar Europa komen?

Een deel van de oplossing wordt gezocht in het maken van afspraken, zoals met Turkije en Libië. Landen die door grote aantallen migranten en vluchtelingen doorkruist worden op weg naar Europa. Samenwerking met die landen moet helpen grip te krijgen op migratiestromen. Echter worden hier vanuit verschillende hoeken van de maatschappij ook vraagtekens bij gezet. Hoe wenselijkheid is het dat de EU afspraken maakt met deze landen maakt? Zijn die landen wel betrouwbaar?

Op 31 januari gaan we in gesprek over het maken van migratieafspraken met landen buiten de EU.

Sprekers

  • drs. Matthijs Luijke, plaatsvervangend hoofd Directie Migratiebeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Brigadegeneraal Laurent Hendrickx, Koninklijke Marechaussee.

De bijeenkomst wordt voorgezeten door Jan Rood, voorzitter van het NGIZ.

Het  programma is als volgt:

  • 17.00 uur ontvangst met koffie en thee
  • 17.30 uur opening, inleidingen en debat
  • 19.00 uur afsluiting en borrel

U kunt zich via deze link aanmelden voor het evenement. Uw deelname wordt aan u bevestigd.

 

 

 

 

 

Helaas, de kaartverkoop voor deze voorstelling is gestopt.
  • Lezing Migratie naar de EU
    31 januari 2019
    17:00 - 19:30