Jaarverslag en financieel verslag 2017 op de website

Gepubliceerd op 11 juni 2018

Afgelopen donderdag 7 juni heeft de Jaarlijkse Algemene leden vergadering plaatsgevonden.

U treft ons jaarverslag en financieel verslag over het verenigingsjaar 2017  aan op onze website.