NGIZ Club Clingendael

Om een nieuwe generatie beleidsmakers, wetenschappers, opiniemakers en andere geïnteresseerden te bereiken, heeft het NGIZ ‘Club Clingendael’ geïntroduceerd. Een nieuw platform om kennis te ontwikkelen en te delen, in een vorm en op een toon die een jongere generatie aanspreekt. De vorm van de bijeenkomsten zijn tot stand gekomen als resultaat van verschillende gesprekken en brainstorms met ‘jongverenigingen’ van verschillende ministeries en bedrijven.

NGIZ Club Clingendael organiseert avonden waarin een overkoepelend thema in verschillende parallelle sessies van 60 minuten worden toegelicht door experts. De ‘expertsessies’ hebben de vorm van een interactief college waarbij de deelnemers worden uitgenodigd actief deel te nemen aan de discussie. In twee ronden en een plenaire spreker kunnen deelnemers zich verdiepen in een breed palet aan aspecten van het hoofdthema, zoals verschuivende machtsverhoudingen (eind 2016), populisme (maart 2017), klimaat (september 2017) en Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (november 2017).

Voor het initiatief NGIZ Club Clingendael zijn vrijwilligers aangetrokken uit de doelgroep om plaats te nemen in het algemeen bestuur en in een commissie (‘organiserend team’) voor de daadwerkelijke organisatie van de bijeenkomsten.

Het team als volgt:

Voorzitter
Arjun Swami Persaud
Secretaris (en Vice-Voorzitter)
Jos Hummelen
Bestuurslid Extern
Karlien de Boer & Gwen Aartsma
Bestuursfunctionaris
Anne Rhebergen