Persbericht Internationale Spectator | Clingendael Spectator-dossier

Gepubliceerd op 10 oktober 2018
10 oktober – De strijd in Syrië vormt met meer dan een half miljoen doden en elf miljoen vluchtelingen één van de grootste tragedies in de naoorlogse geschiedenis op het vlak van vrede en veiligheid. Wat in 2011 begon als een burgeroorlog, is ontaard in een geïnternationaliseerd conflict. Wacht ons anno 2018 een bloedige eindstrijd of zal het Syrische conflict als mini-wereldoorlog verder woeden in nieuwe gedaanten? In dit zojuist gepubliceerde Clingendael Spectator-dossier analyseren acht deskundigen de positie van de verschillende betrokken partijen, het te verwachten verdere verloop van dit conflict en de implicaties ervan voor het Midden-Oosten. Lees verder