Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 27 oktober 2016 20:00NGIZ Zuid | Civiel Militaire Missies in het buitenland | Simon Le Fevre

   Het is een weinig bekende zaak, maar aan een aantal recente missies in het buitenland werd niet alleen deelgenomen door militairen. Er waren ook burgers, of beter gezegd civiele deskundigen met een militaire achtergrond, bij betrokken. Hun werk wordt gecoördineerd door het Dit legt in de missiegebieden contact met plaatselijke commandanten, politieke leiders en NGO’s. Daarna…

  • 27 oktober 2016 19:00NGIZ Leiden | De rol van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten na de presidentsverkiezingen.

   Het bestuur van het NGIZ introduceert met veel genoegen: NGIZ Leiden. NGIZ Leiden is de nieuwste afdeling (in oprichting) van het NGIZ. In het voorjaar van 2016 hebben drie voormalige leden van de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) te Leiden in samenspraak met het landelijk bestuur van het NGIZ besloten een Leidse afdeling van het…


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.