Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 23 februari 2017 20:00NGIZ Zuid | Academisch Genootschap | (On)macht in de wereld.

   Oorlogen en bedreigingen in 2017 en morgen: Welke eisen stellen die aan krijgsmacht en politiek. U bent bent van harte welkom deel te nemen aan deze lezing die op 23 februari bij het Academisch Genootschap in Eindhoven wordt gehouden.   Over de spreker: Mart de Kruif (1958) studeerde aan de KMA van 1977 -1981. Hij…

  • 8 maart 2017 18:00NGIZ Club Clingendael over verkiezingen, democratie en populisme

   VOOR YOUNG PROFESSIONALS NGIZ Club Clingendael: verkiezingen, democratie en populisme Een meerderheid van de Britse kiezers die voor een vertrek uit de EU stemt, Trump die wordt verkozen tot president  van de Verenigde Staten, een Nederlands ‘nee’ tegen het Oekraïne-verdrag. Gebeurtenissen die tot voor kort onvoorstelbaar leken, maar die voor grote impact zorgen op ons…

  • 24 februari 2017 12:00NGIZ en Instituut Clingendael | How United is the United States?

   How United is the United States? Issues, polarization and post-election expectations in American society Jocelyn Kiley, associate director of US-political research at the Washington, DC-based Pew Research Center will be in Europe in February to conduct briefings on the Center’s post-US-election research. The Center’s data includes information on a wide range of political, economic and…


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.