Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 31 mei 2017 19:30NGIZ Den Haag | De Britse verkiezingen: Wat betekent dit voor Brexit? #EUforumdebat

   Na de Franse verkiezingen, duiken we tijdens dit tweede EUforum-debat in de Britse politieke wereld. Op 8 juni, één jaar na het Brexit-referendum, moeten de Britten opnieuw naar de stembus. Dit keer om een nieuw Lagerhuis te kiezen. Het hoofdthema van de verkiezingen wordt de Brexit-overeenkomst: Hoe hard willen de Britten dat het politieke spel gespeeld…

  • 25 april 2017 20:00NGIZ Zuid | Turkije: Hoe verder ?

   De Turkse president Recep Tayyip Erdogan kon aanvankelijk rekenen op de sympathie van het Westen. Men zag hem als de man die de politieke islam in rustiger vaarwater leidde, de economie tot bloei bracht en het onderwijs stimuleerde. Binnen Turkije had hij ruime steun, zoals diverse verkiezingen aantoonden. Geleidelijk bleek echter dat het woord compromis…

  • 21 april 2017 00:15NGIZ Utrecht | China en Japan: oude vijandschap, nieuwe spanningen

   Het bestuur van NGIZ afdeling Utrecht nodigt u graag uit voor de lunchlezing op vrijdag 21 april 2017 in Huize Molenaar. China en Japan: oude vijandschap, nieuwe spanningen Dhr. Jan van der Putten De Chinese vazalstaat Japan onderging in de negentiende eeuw een snelle economische en militaire modernisering, waardoor het de leidende grootmacht werd van Oost-Azië….

  • 2 mei 2017 19:30NGIZ Den Haag | De Franse verkiezingen: Weg van Europa? #EUforumdebat

   Hoe zal Frankrijk stemmen? En wat zullen de gevolgen van deze verkiezingen zijn voor Europa en Nederland? 2 mei debatteren we hierover. Kom langs en praat mee over de toekomst van Europa. Tegen de achtergrond van crises, referenda en toenemende euroscepsis in Europa, vinden eind april, begin mei verkiezingen plaats in Frankrijk. Deze verkiezingen zullen bepalend zijn…


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.