Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 21 juni 2018 19:45NGIZ Cinema | Persvrijheid onder druk

   De vrijheid van pers staat wereldwijd onder druk, terwijl de functie van vrije informatievoorziening essentieel is voor een goed functionerende democratie. Te gast is Guido Snel. Guido doceert Europese Studies aan de UvA, is doctor in de literatuur en is daarnaast schrijver. Hij heeft van dichtbij meegemaakt wat het betekent wanneer overheden of andere partijen…

  • 15 juni 2018 19:15NGIZ Leiden | Debat | Dekolonisatie in het onderwijs

   Vrijdag 15 juni organiseert het NGIZ een groot debat over dekolonisatie in het onderwijs. We zullen bespreken wat ‘dekolonisatie van het onderwijs’ precies inhoudt en wat de historische achtergrond is. Daarbij worden ook de wonden die het proces van kolonisatie en dekolonisatie hebben geslagen in de wereld van vandaag de dag besproken. De situatie in…


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.