Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 21 september 2016 19:30NGIZ Rotterdam | Studium Generale | Understanding today’s Turkey

   Understanding today’s Turkey De mislukte coup in Turkije en Erdogan’s reactie hierop hebben nog een extra dimensie toegevoegd aan Turkije’s toch al zo complexe nationale en internationale politiek. De situatie verandert elke dag. Het ene moment lijkt de relatie met Rusland, EU of de VS positief en constructief, het andere moment ijzig en vijandig. Met…

  • 14 september 2016 16:00NGIZ Rotterdam | Studium Generale | Poetins inspiratie – de basis van de Russische politiek

   Poetins inspiratie – de basis van de Russische politiek Wat drijft Poetin? Waar komt hij vandaan en waarom hij doet wat hij doet? En is hij echt zo machtig als hij lijkt? De meesten kennen de Russische president vooral als die ondoorgrondelijke man met zijn macho imago, zo nu en dan de confrontatie met het Westen…

  • 27 september 2016 18:00NGIZ Club Clingendael | 27 september | The End of Power

       “The End of Power” Sociale media die burgers activeerden tijdens de Arabische Lente. Unilever en pensioen fondsen die met een duurzame koers misschien wel meer verschil maken dan wanneer staten afspraken maken. Bedreigingen die in toenemende mate niet van tanks en wapens, maar van cyber komen… Wat heb deze drie ontwikkelingen met elkaar gemeen?…


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.