Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 11 april 2017 16:30NGIZ Den Haag | Turkije voor en na het referendum | Joost Lagendijk

   Op zondag 16 april zal de Turkse bevolking zich tijdens een referendum uitspreken over de door president Erdogan voorgestelde wijziging van de Turkse grondwet. Met aanvaarding van de nieuwe grondwet zou Turkije een presidentieel stelsel krijgen, waarbinnen de president over aanzienlijk meer macht zal beschikken dan nu het geval is. In de ogen van o.a….

  • 20 april 2017 20:00NGIZ Amsterdam | Century Session: Tussen Oost en West: Turks buitenlands beleid in (historisch) perspectief

   “De Europese Unie heeft Turkije meer nodig dan Turkije de Europese Unie”. Deze woorden sprak president Recep Tayyip Erdoğan tijdens een televisie optreden in april 2015. Zo’n tien jaar geleden leek dit statement nog ondenkbaar. Vastgelopen onderhandelingen over EU-lidmaatschap en de mislukte coup poging in juli 2016 lijken het Turkse buitenlandbeleid op haar grondvesten hebben doen…

  • 17 maart 2017 12:00NGIZ Utrecht | Lunchlezing |Trump en Iran: het einde van een nucleaire deal?”

   Op vrijdag 17 maart a.s. organiseert NGIZ Utrecht een lezing met dhr. Sico van der Meer over Trump en Iran: het einde van een nucleaire deal? Dhr. Van der Meer is Research Fellow bij Instituut Clingendael en is een expert op het gebied van kernwapens, non-proliferatie en veiligheid. Wilt u de lunchlezing van NGIZ graag bijwonen en direct digitaal betalen?…

  • 23 maart 2017 08:00NGIZ Zuid | Academisch Genootschap | Het Populisme als politiek stroming | Koen Vossen

   Sinds de Amerikaanse verkiezingsstrijd kun je er niet meer omheen. Populisme is de nieuwste trend in de politiek. ‘Het volk’ wil dit, ‘het volk’ wil dat. Je zou bijna vergeten dat het populisme letterlijk zo oud is als de weg naar Rome. In de Romeinse Senaat zat al een populistische fractie, die verkondigde ‘het volk’…


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.