Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 6 maart 2018 19:00NGIZ Rotterdam | Poetins Rusland – actualiteitencollege

   Aan de vooravond van de Russische verkiezingen lijkt de uitslag al vast te staan: Poetin staat in de peilingen op enorme voorsprong, terwijl het zijn grootste uitdager Navalny verboden is deel te nemen. Waarom zijn er überhaupt nog verkiezingen? Wat drijft Poetin, die al 17 jaar aan de macht is? Hoe doet Poetin het als…

  • 22 februari 2018 20:00NGIZ Zuid | China, de VS, de Zuid-Chinese Zee en Korea, zoals China dat ziet.

   Op donderdag 22 februari organiseert het NGIZ i.s.m. het Academisch Genootschap Eindhoven de zgn. AGoralezing. Ditmaal over China met als spreker en China kenner, Henk Schulte Nordholt. China en het conflict met de VS in de Zuid Chinese zee gezien door de bril van Chinezen en mogelijk nog een uitstap naar het Koreaanse probleem eveneens bezien…

  • 7 maart 2018 16:30NGIZ Den Haag | Duitsland, die Grosse Koalition en de Europese Unie: wat te verwachten? | 7 maart

   Duitsland, die Grosse Coalition en de Europese Unie: wat te verwachten? Op 7 februari sloten na een voor Duitse begrippen ongekend lange formatie CDU-CSU en SPD een regeerakkoord. Verzwakt uit de verkiezingen gekomen, zetten de drie partijen hun Grosse Koalition –Groko – voort. Als de SPD leden met deze coalitie instemmen – hetgeen op dit…

  • 21 maart 2018 17:00NGIZ Den Haag | Een andere kijk op Rusland: meer dan noodzakelijk | 21 maart

   Vanuit het Westen, zo betoogt Arnout Brouwers in zijn recent verschenen boek Rodina; tussen lethargie en revolutie, wordt veelal met een verkokerde blik naar Rusland gekeken. Gefixeerd als men is op de figuur van Vladimir Poetin en zijn politiek mist men in zijn visie een groot deel van de complexe  Russische realiteit. Die realiteit is…

  • 27 februari 2018 19:30NGIZ Amsterdam | Century Session: International Cooperation, Future for MINT?

   Brazil, Russia, India and China (BRICs) were the talk of the day in 2001. BBC stated they were termed ‘’potential powerhouses of the world economy’’ . Recently, a new acronym was launched, labeled MINT. This acronym stands for Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey. This leads to several questions; are BRICs dead now? And if so,…

  • 15 maart 2018 20:00NGIZ Noord | Eyes on Russia: Election of an Emperor?

   Seventeen years after Vladimir Putin first became president, his grip on Russia is stronger than ever. The West, which still sees Russia in post-Soviet terms, sometimes ranks him as his country’s most powerful leader since Stalin. Also referred to as ‘tsar’ – a title earned by lifting his country out of the chaos in the…

  • 24 februari 2018 14:30Engels in Nederland(s): verrijking of verarming? Groot debat over de toekomst van onze taal

   Stichting Politiek Theater en het Willemsfonds in Gent nodigt u graag uit voor een debat over de toekomst van onze taal op zaterdag 24 februari om 14.00 uur. In het Nederlands taalgebied wordt steeds meer Engels gesproken. Bovendien is er een duidelijke toename van het gebruik van Engelse termen in veel sectoren  van de samenleving….

  • 27 februari 2018 19:00NGIZ Leiden | Debat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017)

   HELAAS IS DEZE BIJEENKOMST WEGENS ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN GEANNULEERD. Registeren is niet meer mogelijk. Laat je niet meeslepen en kom op 27 februari naar het debat over de Wiv van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) in Leiden. Op 21 maart vindt er een referendum plaats over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten…


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.