Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 9 juni 2016 08:00NGIZ ZUID | Bye, bye Britain? Het UK en de Brexit.

   Belofte maakt schuld. Dat moest ook de Britse premier David Cameron ondervinden toen hij na de Lagerhuisverkiezingen van 2015 beloofde een referendum te houden over een mogelijke uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Gemeenschap. Begin 2016 kondigde hij aan het referendum te houden op 23 juni. Vrijwel direct barstten er felle campagnes los…

  • 2 juni 2016 20:00NGIZ Cinema: Narco Cultura

   U bent van harte uitgenodigd voor NGIZ Cinema, georganiseerd door het NGIZ in samenwerking met het Nutshuis. Regelmatig presenteren we een film of documentaire over een internationaal politiek onderwerp met een korte inleiding door een deskundige, gevolgd door een borrel. Op donderdag 2 juni presenteren we de film Narco Cultura en zal de film ingeleid…

  • 6 juni 2016 05:15NGIZ Den Haag | Het Nederlands EU-raadsvoorzitterschap: een terugblik.

   Op maandag 6 juni organiseert het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken een bijeenkomst waarop een eerste terugblik op het  Nederlands EU-raadsvoorzitterschap wordt gegeven. Heeft Nederland als EU-voorzitter verschil kunnen maken? Een vraag die in het bijzonder relevant is in het licht van o.a. de vluchtelingencrisis waarmee de Unie te maken heeft. Sprekers tijdens deze bijeenkomst…

  • 6 juni 2016 16:00NGIZ Algemene Ledenvergadering – voor leden – maandag 6 juni

   Op maandag 6 juni zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van het NGIZ plaatsvinden. Tijdens deze vergadering zullen het jaarlijks verslag van activiteiten en het financiële jaarverslag worden toegelicht en besproken. Het jaarverslag en het financiële jaarverslag zullen ruim voor deze vergadering beschikbaar komen. De Algemene Ledenvergadering staat alleen open voor leden van het NGIZ….


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.