Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 21 juni 2017 16:00NGIZ Algemene ledenvergadering

   Op woensdag 21 juni zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van het NGIZ plaatsvinden. Tijdens deze vergadering zullen het jaarlijks verslag van activiteiten en het financiële jaarverslag worden toegelicht en besproken. Het jaarverslag en het financiële jaarverslag zullen ruim voor deze vergadering beschikbaar komen. De Algemene Ledenvergadering staat alleen open voor leden van het NGIZ….

  • 20 juni 2017 19:30NGIZ Amsterdam | Debate night: China’s relations (by NGIZ Amsterdam, SIB Amsterdam and Leiden Asia Centre)

   Recent shifts in international relations increase the importance of the relations between China, as a rising power, and the EU. Vincent Chang, fellow at the Leiden Asia Centre, illustrates how diplomats, policy makers and IR-specialists in Beijing, Shanghai, Brussels and the Hague view this challenge. Especially with the question: Do they see a role for…

  • 31 mei 2017 19:30NGIZ Den Haag | De Britse verkiezingen: Wat betekent dit voor Brexit? #EUforumdebat

   Na de Franse verkiezingen, duiken we tijdens dit tweede EUforum-debat in de Britse politieke wereld. Op 8 juni, één jaar na het Brexit-referendum, moeten de Britten opnieuw naar de stembus. Dit keer om een nieuw Lagerhuis te kiezen. Het hoofdthema van de verkiezingen wordt de Brexit-overeenkomst: Hoe hard willen de Britten dat het politieke spel gespeeld…


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.