Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 9 november 2017 19:00NGIZ Utrecht | Van Byandtlezing | The Netherlands and the South China Sea dispute’

   Van Bylandt lecture: The Netherlands and the South China Sea dispute The programm 2016/2017 of  the Van Bylandt lecture in Utrecht focused on the global aspects of the South China Sea dispute and the consequences for Dutch diplomatic and commercial interests. Countries neighbouring the South China Sea have claimed sovereignty over this sea containing rich…

  • 17 november 2017 00:00NGIZ Utrecht| lunchlezing | De toekomst van de Europese Monetaire Unie (EMU).

   Het bestuur van NGIZ-afdeling Utrecht nodigt u graag uit voor de lunchlezing op  vrijdag 17 november 2017 te Huize Molenaar. Mr. dr. Ton van den Brink (Universiteit Utrecht) Nu de economische crisis wat geluwd is, lijkt het alsof de EMU in rustiger vaarwater is gekomen. Dat is echter maar schijn. Nieuwe plannen, bijvoorbeeld om een…

  • 30 november 2017 06:30NGIZ Den Haag | ‘Autonome wapensystemen binnen de krijgsmacht – wat geven we uit handen?’

   ‘Autonome wapensystemen binnen de krijgsmacht – wat geven we uit handen?’ Lezing en debat op donderdag 30 november. Tijdens deze bijeenkomst  zal worden ingegaan op mogelijke ontwikkelingen rond het thema ‘autonome wapensystemen’ (mede in relatie tot kunstmatige intelligentie) Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied? Wat zijn de veiligheid-politieke implicaties? Ook zullen we spreken…

  • 7 november 2017 19:00NGIZ Den Haag | EU-Forum debat | Wat willen Macron, Merkel en Rutte voor Europa?

   2017 was een belangrijk verkiezingsjaar voor de Europese Unie. Zowel in Frankrijk, Duitsland en Nederland zijn nieuwe regeringen gekozen. Met deze verkiezingen achter de rug, is het tijd om de balans op te maken: Wat gaan de uitkomsten van al deze verkiezingen voor Europa betekenen? Volgens de Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gaat het goed met Europa….

  • 26 oktober 2017 20:00NGIZ Zuid | Een reis langs geopolitieke pijnpunten in Europa en de wereld 2017

   Over de lezing De grote verkiezingen (behoudens Italie) in Europa zijn achter de rug. In de USA is sinds 1 jaar Donald Trump president. In China lijkt XI Jinping stevig in het zadel te zitten. Noord Korea en de USA liggen elkaar niet echt. Tijd om te kijken hoe alle verhoudingen binnen Europa en de…

  • 14 november 2017 19:30NGIZ Amsterdam | Changing Diplomatics: New Technologies in Contemporary World Politics

   Nowadays we see the international stage changing because of different factors. One of the most important factors is technological innovation. Through technological innovations, the diplomatical scene and the international stage are facing new challenges and they need different approaches.  During this Century Session, we will discuss how technological innovations have changed the international stage and…

  • 14 november 2017 16:30Publiek debat | ‘De wil van het volk? De erosie van de democratische rechtsstaat in Europa’

   Een publiek debat naar aanleiding van het recent uitgebrachte advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). De volgende thematiek staat centraal: De democratische rechtsstaat in Europa staat onder druk. Opkomend populisme en Euroscepsis laten zien dat delen van de bevolking het vertrouwen in eigen overheid en politiek hebben verloren en zich afkeren van Europese integratie….


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.