Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 7 juni 2018 17:00NGIZ -Clingendael | De toekomst van de Europese Unie: vooruitzien in verwondering

   Eind juni komt de Europese Raad bijeen om over een aantal belangrijke thema’s die de toekomst van de EU betreffen, te spreken. Deze bijeenkomst vindt plaats onder een internationaal-politiek gesternte dat door de nodige turbulentie wordt gekenmerkt. Daarnaast werpt binnen de EU de komende Britse uittreding – Brexit-  haar schaduw vooruit. Wat staat er op…

  • 4 juni 2018 00:30Lezing Noord Korea; dreiging, ontspanning, vrede

   SAVE THE DATE: maandag 4 juni symposium: Noord Korea; dreiging, ontspanning,…vrede? De nucleaire raketdreiging nader geanalyseerd vanuit technisch, militair en geopolitiek oogpunt Op maandag 4 juni organiseert de afdeling Defensie & Veiligheid van KIVI het symposium ‘Noord Korea; dreiging, ontspanning, … vrede?’ Diverse sprekers zullen dit thema elk vanuit een specifieke invalshoek benaderen: de technische,…

  • 7 juni 2018 16:00NGIZ Algemene Ledenvergadering en lezing | 7 juni

   Geachte NGIZ-lid. Op donderdag 7  juni zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van het NGIZ plaatsvinden. Tijdens deze vergadering zullen het jaarlijks verslag van activiteiten en het financiële jaarverslag worden toegelicht en besproken. Het jaarverslag en het financiële jaarverslag zullen 2 weken voor deze vergadering beschikbaar komen. De Algemene Ledenvergadering staat alleen open voor leden van…

  • 23 mei 2018 16:00NGIZ Rotterdam | Europe in Distress | Lezing

   Dreigende handelsoorlogen, een potentiële tweede koude oorlog en de toekomst van Catalonië; zo maar wat issues waar Europa voor staat. Uitdagingen die de Europese Unie – met zijn legendarische bureaucratie, 24 officiële talen en ondanks hoge onpopulariteit – moet overkomen wil het overleven. Een actualiteitencollege over de duivelse combinatie van historische ontevredenheid over de EU,…

  • 31 mei 2018 19:30NGIZ Amsterdam | Van Bylandtlezing | Multi-Orde: de nieuwe wereldorde?

   In hoeverre verandert de wereldorde? Welke bedreigingen zijn er te verwachten? Volgens Clingendael tekent zich een verschuiving af van een multilaterale naar een multipolaire wereldorde. Het instituut voor internationale betrekkingen spreekt thans van een Multi-Orde: “een zeer divers systeem van internationale samenwerking waarbij er op afzonderlijke terreinen op totaal verschillende manieren (niet) wordt samengewerkt. Het…


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.