Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 12 december 2017 20:00NGIZ Amsterdam | International Relations pubquiz

   Dear NGIZ Amsterdam network, On Tuesday 12 December the  NGIZ Amsterdam is organizing its very first International Relations pubquiz! During this event we will discuss international topics. You can join alone or with your own team! And of course there are prizes to win! Join us if you’re interested in international relations! Place: De Herengracht…

  • 21 december 2017 20:00NGIZ Noord | International negotiation: an insight look.

   Altijd al willen weten hoe je onder druk moeilijke onderhandelingen moet voeren in een internationale omgeving? In samenwerking met de stichting TEIMUN organiseert het NGIZ Noord een lezing over internationale onderhandelingen. Internationaal onderhandelaar en diplomatentrainer Sami Faltas zal 21 december enkele ervaringen delen in een mini-lezing. Toegang is gratis en de lezing zal in het…

  • 7 december 2017 19:30NGIZ Noord | China lezing met Jan van der Putten

   “De laatste jaren heeft China zich ontwikkeld tot een grote speler op het internationale toneel. De geopolitieke invloed is duidelijk zichtbaar in Afrika, waar de Chinezen lokale markten binnentreden met eigen producten, flink investeren in infrastructurele projecten en zelfs een militaire basis hebben geopend. Waar komt deze Chinese interesse in Afrika vandaan en is er…

  • 4 december 2017 05:30Studium Generale en NGIZ Rotterdam | Today’s Middle East

   Every year the situation in the Middle East seems to become more complex. With the shifting of alliances and the piling up of conflicts it is hard to keep up with what is going on. This lecture will update you on the current state of affairs in one of the most complicated regions in the…

  • 23 november 2017 20:00NGIZ Zuid | Opkomst Shia-stroming in Midden-Oosten

   U bent van harte welkom bij de lezing op 23 november a.s. die het NGIZ-Zuid voor u in petto heeft. De laatste decennia is er in het Midden-Oosten sprake van een sterke opkomst van shi’itische richting in de islam. Het door shi’itische geestelijken  geleide Iran is hiervan de belangrijkste exponent. Na de val van Saddam Hoessein…


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.