Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 14 december 2016 16:30NGIZ en Instituut Clingendael | Publieksdebat | De Europese aanpak van de migratiecrisis: Zoektocht naar een duurzame strategie

   De ‘migratiecrisis’ wordt beschouwd als een van de meest ingewikkelde uitdagingen waar de EU nu en ook in de toekomst mee wordt geconfronteerd. Ondanks dat Europa eerder te maken heeft gehad met migrantenstromen, maken Europese burgers zich het meest zorgen over dit vraagstuk. Vluchtelingen en migranten uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika, en ook (sub-Sahara) Afrika wagen…

  • 30 november 2016 16:00NGIZ Rotterdam | Who’s afraid of North Korea?

   How likely is a war to happen between North and South Korea and their allies, China and the US? Lecture by Remco Breuker. You are hereby invited for this lecture which will be held on 30 November at the Erasmus Paviljoen Rotterdam. The lecture starts at 16.00 hrs. Nuclear threats by Kim Jong-un come and…

  • 8 december 2016 15:00NGIZ Den Haag | Van Bylandtlezing: De veiligheidssituatie in Zuidoost-/Oost Azië: op weg naar confrontatie?

   In Zuidoost-/Oost-Azië nemen de geopolitieke spanningen toe. China manifesteert zich steeds nadrukkelijker in dit gebied. Het land claimt zeggenschap over grote delen van de Zuid- en Oost-Chinese Zee en is bereid om die aanspraken met opbouw van militaire middelen te onderstrepen. De zorg bij omringende landen over de Chinese opstelling is de afgelopen tijd snel…

  • 2 december 2016 12:15NGIZ Utrecht | Lunchlezing met Mathieu Segers| 25 jaar Verdrag van Maastricht: verleden, heden, toekomst.

   Het bestuur van NGIZ afdeling Utrecht nodigt u graag uit voor de lunchlezing op vrijdag 2 december 2016 in Huize Molenaar. 25 jaar Verdrag van Maastricht: verleden, heden, toekomst. Op 7 februari 1992 werd het Verdrag van Maastricht ondertekend. Dit verdrag wordt als mijlpaal gezien in het proces van Europese integratie. Het verdrag diende niet…

  • 24 november 2016 20:00NGIZ Zuid | De NAVO en de gure Oostenwind | Bram Boxhoorn

   De NAVO en de gure Oostenwind. Spreker Bram Boxhoorn. NGIZ- AG lezing 24 november in het Academisch Genootschap, Parklaan 93. Aanvang 20.00 uur. Het NGIZ Zuid nodigt u van harte uit deel te nemen aan de lezing die het Academisch Genoootschap op 24 november organsiseert. Na de val van het Sovjet-rijk leek beleefde Rusland een…


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.