Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 30 september 2016 12:15NGIZ Utrecht | lunchlezing | Rusland in de huidige Europese en mondiale verhoudingen.

   Graag nodigen we u uit voor de lunchlezing van 30 september a.s. in Huize Molenaar. Dhr. Tony van der Togt zal dan spreken over: Rusland in de huidige Europese en mondiale verhoudingen. Wilt u de lezing bijwonen? Het is vanaf nu mogelijk om uw kaartje digitaal af te rekenen. We hopen dat dit voor u een vooruitgang…

  • 18 oktober 2016 19:00NGIZ | Institute Clingendael | Trends and data on US elections

   On November 8, U.S voters will go to the ballot to vote for their next president. The race between Hillary Clinton and Donald Trump is tight. Who the next president will be is impossible to predict. U.S citizens turn out to be deeply divided about who would be the best candidate to lead their country…

  • 29 september 2016 20:00NGIZ Zuid | Nederlandse buitenlandse politiek in een wereld vol veranderingen |

   AGORA / NGIZ lezing: De geopolitieke situatie in de wereld | AG Academisch Genootschap Eindhoven Nederlandse buitenlandse politiek in een wereld vol veranderingen Over het onderwerp: De wereld verandert geopolitiek snel: stabiel lijkende zekerheden (westerse democratie en economie superieur) brokkelen in snel tempo af en leiden tot majeure veranderingen. China in opkomst, Rusland dat zich…

  • 8 september 2016 09:30Public event: ‘Negotiating Security in Eurasia’

   Clingendael and CIGI are proud to invite you for a discussion roundtable on negotiating security in Eurasia. Security in the region has increasingly suffered the past few years from a growing gap between Russia on the one hand and the EU member states and the US on the other. This gap is caused by differences…

  • 27 september 2016 18:00NGIZ Club Clingendael | 27 september | The End of Power

       “The End of Power” Sociale media die burgers activeerden tijdens de Arabische Lente. Unilever en pensioen fondsen die met een duurzame koers misschien wel meer verschil maken dan wanneer staten afspraken maken. Bedreigingen die in toenemende mate niet van tanks en wapens, maar van cyber komen… Wat heb deze drie ontwikkelingen met elkaar gemeen?…


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.