Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 24 oktober 2018 08:00NGIZ | Instituut Clingendael | AIV | The European Union after Brexit

   Who will become the new allies of the Netherlands? This is a public debate, organised by the Advisory Council on International Affairs (AIV), the Netherlands Society for International Affairs (NGIZ), and the Clingendael Institute. For registration click here. Topic of this debate is ‘The European Union after Brexit. Who will become the new allies of the…

  • 27 september 2018 18:00What were the Napoleonic Wars really about? | Lezing door Adam Zamoyski

   Lezing door Adam Zamoyski in Leiden Op 27 september houdt de bekende Poolse historicus Adam Zamoyski een lezing in Leiden. Deze lezing is naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe boek: „Napoleon. De man achter de mythe”. De lezing heeft als onderwerp: What were the Napoleonic Wars really about? The problem posed to Europe…

  • 24 september 2018 16:45NGIZ en Instituut Clingendael De eeuw van J.L. Heldring Boekpresentatie

     Op maandag 24 september a.s. wordt De eeuw van J.L. Heldring (1917-2013), Een biografie, van de hand van Hugo Arlman, op Clingendael in Den Haag gepresenteerd. Het symbolische eerste exemplaar van het boek wordt daarbij aangeboden aan Ben Knapen, voormalig hoofdredacteur van NRC Handelsblad en oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Jérôme Heldring was nauw met…


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.