Doel en activiteiten

IMG_1590NGIZ NU

 • Verspreiden en delen van kennis over internationale zaken ter bevordering van bewustwording van het belang van internationale betrekkingen en verhoudingen voor de vrede en welzijn van Nederland.
 • Een publieksplatform bieden voor debat over Nederlands beleid over internationale betrekkingen en een wisselwerking stimuleren tussen beleidsmakers en anderen die internationale betrekkingen vormgeven of hierin interesse hebben.
 • Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers door het aanscherpen van kennis en mening over actuele internationale zaken met een sterke maatschappelijke invloed
 • Faciliteren van de ontmoeting van een nieuwe generatie professionals en academici, met een interesse in internationale zaken, en de verbinding leggen tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap.
 • Een brug slaan tussen de oude en nieuwe generatie geïnteresseerden in internationale zaken.

NGIZ NU: verschillende bijeenkomsten

De Africast‘ (i.s.m. SIB-Utrecht)
Daarnaast zoekt zij toenadering tot de achterban via de nieuwe media: door middel van webinars en podcasts (zoals bijvoorbeeld de ‘Africast’).

NGIZ NU

…organiseert avonden waarin een overkoepelend thema in verschillende parallelle sessies van 60 minuten worden toegelicht door experts. De ‘expertsessies’ hebben de vorm van een interactief college waarbij de deelnemers worden uitgenodigd actief deel te nemen aan de discussie. Samen met interessante sprekers kunnen deelnemers zich verdiepen in een breed palet aan aspecten van het hoofdthema, zoals Nieuw Europees Buitenlands Beleid (oktober 2014), Terrorisme (april 2015), Internationale Handel (november 2015) en mensenrechten (februari 2016).

NGIZ Cinema: films of documentaires in het teken van een maatschappelijk thema.
Een aantal malen per jaar organiseren wij in samenwerking met het Nutshuis, NGIZ Cinema. Regelmatig presenteren we een film of documentaire over een internationaal maatschappelijk of politiek onderwerp met een korte inleiding door een deskundige, gevolgd door een discussie onder de aanwezigen. Een selectie van de vertoonde film afgelopen jaren:

  • Taxi Teheran (januari 2016) ‘illegale’ film over het (taxi)leven in Iran
  • Stand by your president (maart 2016) over de Nederlandse Sandra Roelofs, voormalig presidentsvrouw van Georgië
  • Narco Cultura (juni 2016) over drugsoorlog en -cultuur in Mexico

NGIZ Pioneers: verbinding tussen jong en oud.
Tussen de leden van het NGIZ bevinden zich bijzondere personen die een beeldbepalende rol hebben gespeeld in de buitenlandse betrekkingen of internationale politiek. Zij stonden aan de wieg van beleid dat nog steeds van invloed is op de huidige internationale politiek en actualiteit. In een gesprek in een kleinschalige setting, geeft de spreker u een uniek kijkje in de totstandkoming van historische besluiten en ontwikkelingen waarbij hij of zij betrokken was. De eerste editie van NGIZ Pioniers zal beginnen met niemand minder dan Wim van Eekelen. De heer Van Eekelen was oud-staatssecretaris van Defensie en Europese zaken, oud-minister van Defensie en oud-secretaris-generaal van de West Europese Unie en acht jaar lid van de Eerste Kamer. Hij stond aan de wieg van het Schengen verdrag dat vandaag de dag onder druk staat.