Afdelingen

Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Groningen. Zuid-Nederland is in oprichting.

NGIZ leden kunnen lezingen in het hele land bijwonen. Men is niet gebonden aan een afdeling of een regio.
Deelname aan de lezingen zijn voor leden kosteloos, tenzij anders wordt vermeld.

Elke afdeling werkt met een eigen bestuur. Zij stelt zelf het lezingenprogramma van de afdeling samen. De coördinatie en communicatie hiervan gebeurt door het landelijke secretariaat via de website of het digitale lezingenprogramma.