Noord Nederland

 


Bestuur 2019

  • Floor Kolkman – Chair and EP Coordinator
  • Karlijn van Oord (Vice-voorzitter en Secretaris)
  • Julius Haverkamp – Secretary and PR Coordinator
  • Nienke de Jong – Lecture and Masterclass Coordinator
  • Neeli Jonkman (Penningmeester en Acquisitie Coördinator)
  • Chinouk Middeldorp (Lezingen en Masterclass Coördinator)

Contact: ngiznoordnl@gmail.com, ngiznoord@clingendael.nl

Blijf op de hoogte van onze activiteiten via social media.

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/NGIZNoord

 


Over

Het NGIZ Noord is een van de 4 afdelingen van het NGIZ landelijk. Het bestuur bestaat grotendeels uit studenten met een internationaal georiënteerde studie. Wij streven ernaar een breed en open platform neer te zetten. Op deze manier proberen wij zoveel mogelijk mensen te interesseren, en bij internationale zaken te betrekken. Ons jaarprogramma bestaat uit een tal van lezingen, masterclasses en samenwerkingsverbanden met studieverenigingen in Groningen.


Externe Projecten

Het NGIZ Noord heeft ook een externe projectencommissie die projecten organiseert op middelbare scholen en in het beroepsonderwijs. De werkgroep Externe Projecten is daarmee verantwoordelijk voor de educatieve activiteiten van het NGIZ Noord. Hiermee tracht het NGIZ mensen op jonge leeftijd op de hoogte te brengen en te betrekken bij nationale en internationale vraagstukken.


NGIZ Noord 2018-2019

De voornaamste focus van het NGIZ Noord lag in dit academisch jaar op de Europese politiek. Te midden van de vaak harde retoriek zowel van als over populistische bewegingen op ons continent en de steeds duidelijker wordende verschillen tussen de regio’s binnen de Europese Unie leek het ons noodzakelijk om een stap terug te nemen en te kijken naar de achterliggende vragen over de EU.

Onze voornaamste activiteit hierover was een debat dat wij in april georganiseerd hebben in samenwerking met de koepelorganisatie voor de Groninger politieke jongerenverenigingen, het GPJK: een debat tussen Europees Parlementskandidaten van de VVD en GroenLinks. Dit debat ging echter niet over de meest besproken onderwerpen van de afgelopen Europese verkiezingen, maar eerder over vragen die op langere termijn spelen. Hoeveel landen kunnen er nog lid worden van de EU voordat deze haar limiet bereikt heeft? En hoe kan de EU zichzelf profileren als een speler op het wereldtoneel terwijl iedere lidstaat een veto heeft bij beslissingen over buitenlands beleid? Deze en nog vele andere van zulke vragen zijn hier aan bod gekomen.

Hiernaast zijn wij ook in andere lezingen dit jaar ingegaan op specifieke problemen in de Europese politiek. Zo kwam PhD kandidate aan de universiteit van Groningen Yana Marusyk ons in februari vertellen over de relaties tussen de Europese Unie en Rusland vanuit het perspectief van de energietransitie. Zij trok enkele interessante conclusies over de mogelijkheden voor Europa om minder van Russische energiebronnen afhankelijk te zijn. Hiernaast hebben wij genoten van een lezing van professor in Europese integratie in Groningen Jan van der Harst, die ons kwam vertellen over de rol van Nederland in de EU door de jaren heen.

Hiernaast hebben wij in september deelgenomen aan de PAX vredesweek, met een lezing over integratie van kindsoldaten in de Congolese maatschappij. In april hebben wij verder een masterclass georganiseerd naar de Vliegbasis Leeuwarden, om het bewustzijn van studenten over de activiteiten van de luchtmacht en het leven van defensie-personeel te vergroten. Met andere woorden, naast politieke thema’s zijn bij ons ook onderwerpen van defensie aan bod gekomen!

Al met al hopen wij dat wij in dit jaar hebben kunnen bijdragen aan het informeren van (jonge) mensen in Groningen over de problemen waar de EU vandaag en morgen mee zal moeten omgaan.


 Samenwerkingsverbanden