Bestuur

Het NGIZ wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden waarbij het Bestuur een verslag over de gang van zaken en over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar overhandigt aan de leden. Tevens wordt het financiële verslag over het afgelopen jaar besproken en de begroting voor het nieuwe jaar vastgesteld. 

NGIZ Financieel Jaarverslag NGIZ 2016

NGIZ Jaarverslag 2016

Jaarverslag NGIZ 2015

Financiëel verslag NGIZ 2015  

statuten NGIZ 2014

Het Bestuur komt één keer in de 6 weken bijeen. De NGIZ afdelingen hebben ieder een eigen afdelingsbestuur met een voorzitter en minimaal twee bestuursleden. Het NGIZ is een vrijwilligers organisatie. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

De bestuursleden van het landelijke bestuur zijn:

 Bestuur

  • Jan Rood, voorzitter
  • vacature, vice-voorzitter
  • Christiaan Duinmaijer, penningmeester
  • Lida Daniëls, bestuurslid
  • Boukje Korfage-van Turenhout, bestuurslid
  • Arjun Swami Persaud, bestuurslid en voorzitter NGIZ Club Clingendael
  • Monique Tummers-de Groot, bestuurslid
  • Rik van Huigenbos namens SIB-Nederland