Bestuur

Het NGIZ wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden waarbij het Bestuur een verslag over de gang van zaken en over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar overhandigt aan de leden. Tevens wordt het financiële verslag over het afgelopen jaar besproken en de begroting voor het nieuwe jaar vastgesteld. 

NGIZ Jaarverslag 2017 def

Financieel Jaarverslag NGIZ 2017

NGIZ Jaarverslag 2017 def

Begroting NGIZ 2018

NGIZ Financieel Jaarverslag NGIZ 2016

NGIZ Jaarverslag 2016

statuten NGIZ 2014

Het Bestuur komt één keer in de 6 weken bijeen. De NGIZ afdelingen hebben ieder een eigen afdelingsbestuur met een voorzitter en minimaal twee bestuursleden. Het NGIZ is een vrijwilligers organisatie. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

De bestuursleden van het landelijke bestuur zijn:

 Bestuur

  • Jan Rood, voorzitter
  • vacature, vice-voorzitter
  • Adriaan Nunes, secretaris
  • Sybrand Jonkman, penningmeester
  • Jos Hummelen-Van der Veen, bestuurslid en voorzitter Club NGIZ
  • Joachim Jansen, bestuurslid
  • Michael Stam namens SIB-Nederland