Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 20 november 2019 20:00NGIZ Amsterdam | Century Session – Chinese Involvement in Sub-Saharan Africa

   On March 12, 2019, Macron visited Djibouti and warned that Chinese investments could endanger African sovereignty or weaken domestic economies. His concerns are against the backdrop of China’s increasing regional presence that, according to Macron, could produce harmful results in the long run. However, it is relevant to ask ourselves the degree to which Macron’s…

  • 3 december 2019 20:00NGIZ Zuid | Het Midden-Oosten, hoe verder?

   Het Midden-Oosten is een regio, die voortdurend in het nieuws is. Denk maar aan de strijd tegen IS en de Koerdische kwestie. Als sterke macht in de regio zijn de Verenigde Staten gedeeltelijk vervangen door Rusland en wat zijn daar de mogelijke gevolgen van? Ook Iran heeft zijn positie de laatste jaren belangrijk versterkt tot…


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.