Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Verslag Panelgesprek | Migratievraagstuk of migratiecrisis?

Kampen we met een asielcrisis in de EU of klopt dat beeld niet? Over die vraag bogen Leo Lucassen (hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan Universiteit Leiden), Sophie in ’t Veld (Europarlementariër, D66) en Wafa Al Ali (Journalist NRC) zich in een panelgesprek onder leiding van Jan Rood (voorzitter van het NGIZ en senior research fellow bij Instituut Clingendael). Volgens hen spreken we beter over een asielopvangcrisis. In ’t Veld gaat nog een stapje verder en noemt de migratiecrisis een morele crisis. Lees hier verder over het evenement dat NGIZ organiseerde in samenwerking met het Montesquieu Instituut.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

  • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
  • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
  • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

Afdelingen

Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

Lidmaatschap

U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.