Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 29 november 2018 18:00NGIZ Utrecht | Terug naar de jaren zeventig

   Op 29 november organiseert het NGIZ Utrecht een discussiebijeenkomst ‘Terug naar de jaren zeventig’.  De bijeenkomst begint om 16.00 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, en duurt tot circa 17.45 uur, met na afloop een borrel. Aanleiding is het verschijnen van het boek van emeritus professor Duco Hellema (tevens voormalig voorzitter van NGIZ-Utrecht), getiteld The…

  • 9 januari 2019 19:00NGIZ Club Clingendael | Faalt Project Europa? Buigen of barsten?

   9 januari, Instituut Clingendael | 19.00 – 22.30 Een avond bij Instituut Clingendael over de EU en de roep om meer nationale soevereiniteit. Merkel en Macron verdedigen Project Europa, maar genieten steeds minder populariteit in eigen land, terwijl Orbán en Duda, vaak rechts-populisten genoemd, op veel steun uit het binnenland kunnen rekenen. Ook in Roemenië,…


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.