Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 30 september 2019 16:30NGIZ Den Haag | Don’t be evil: de rol van de high tech sector bij de ontwikkeling van dodelijke autonome wapens.

   Op 30 september a.s. organiseren wij een bijeenkomst n.a.v het rapport van vredesorganisatie Pax for Peace ,Don’t be evil? over het gevaar van kunstmatige intelligentie (AI) als militaire technologie. Dit rapport werd in augustus jl. door PAX aangeboden aan de Verenigde Naties. In het rapport wordt ingegaan op de ‘heel zorgwekkende’ wijze waarop Amerikaanse techbedrijven…

  • 15 oktober 2019 15:30NGIZ Rotterdam en Studium Generale| Who’s afraid of North Korea?

   Dreigen met een kernbom en onaangekondigde rakettesten; Noord Korea wisselt agressie en bedreigingen geraffineerd af met het paaien van China en beloften aan de VS. Deze zomer zette Trump als eerste Amerikaanse president ooit voet op Noord-Koreaanse bodem. Is dit een historische mijlpaal en komt er een opening in het meest gesloten land ter wereld,…

  • 16 oktober 2019 16:30NGIZ Den Haag | De Nederlands-Duitse betrekkingen: hoe staat het er mee?

   Op woensdag 16 oktober organiseert het NGIZ een bijeenkomst met als thema de Nederlands-Duitse relatie. Brexit, de vertrouwenscrisis in de EU en intern-politieke ontwikkelingen in Duitsland vormen aanleiding om over onze onderlinge relatie te spreken.  In hoeverre zijn Nederland en Duitsland elkaars ‘natuurlijke partners’; waar wringt het en waar is verdere samenwerking mogelijk? Deze vragen…

  • 5 november 2019 15:30NGIZ Rotterdam en Studium Generale | India – Land of the future

   India is booming; de helft van zijn bevolking is 25 jaar en jonger en over vijf jaar heeft het land het hoogste bevolkingsaantal; de economie groeit er met 7,5 % per jaar en in tien jaar tijd zal  het de 3e (!) economie ter wereld zijn. omdat de middenklasse sterk groeit is de toename van…


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.