Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

  • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
  • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
  • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

  • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

    • 25-02-2020Libanon vandaag: de geest uit de fles

      Libanon is in gevaarlijk vaarwater terecht gekomen na benoeming nieuwe premier. De premier van het land ten Noorden van Israel, Hassan Diab, wacht een vrijwel onmogelijke taak. Het land verkeert in een zware economische crisis en het politieke evenwicht is er nog altijd zeer fragiel. In een huiselijke setting blikken we samen terug op de…