Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Evenement: De Europese Raad in tijden van crisis

In de context van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben er in Duitsland en Frankrijk in de afgelopen periode verkiezingen plaatsgevonden. Na meer dan vijftien jaar heeft in Duitsland Angela Merkel het stokje overgedragen aan de nieuwe bondskanselier Olaf Scholz, terwijl in Frankrijk na een spannende verkiezingsstrijd Emmanuel Macron opnieuw tot president is gekozen. Verkiezingen laten de ontwikkelingen in het politieke landschap zien en zorgen, zoals in het geval van de nieuwe Duitse regering, soms zelfs voor een nieuwe visie op Europese samenwerking.

De crises in Europa en de uitslagen van de verkiezingen zijn daarmee van invloed op het functioneren van de EU als geheel, en met name op de Europese Raad. Naar aanleiding van het nieuwe boek van Jan Werts ‘The European Council in the Era of Crisis’ organiseert het Montesquieu Instituut samen met het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken op 23 mei 2022 daarom een interactief panelgesprek. Wat is de impact van de nieuwe Duitse en Franse regeringen op het functioneren van de Europese Raad en daarmee op de Europese Unie? En welke gevolgen heeft dit voor Nederland?

Het panel bestaat uit journalist en publicist Jan Werts , onderzoeker bij het Duitsland Instituut Hanco Jürgens  en assistent professor History of International Relations -European Integration History Marloes Beers. De moderator van het debat is de voorzitter van het NGIZ Jan Rood .

Praktische informatie

Datum: maandag 23 mei 2022 van 16.00 tot ca. 17.15 uur

Locatie: Huis van Europa, Korte Vijverberg 5, 2513 AB Den Haag

Na afloop vindt u foto’s en een verslag van het evenement op de website van het Montesquieu Instituut

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Aanmelden is niet vrijblijvend, wij rekenen namelijk op uw komst. Mocht u verhinderd zijn, zou u dat dan willen doorgeven via evenementen@montesquieu-instituut.nl? Het aantal plaatsen is beperkt.

–> Aanmeldformulier

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

  • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
  • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
  • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

Afdelingen

Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

Lidmaatschap

U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.