Welkom

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid.

Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten:

 • Lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen.
 • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren.
 • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 • Binnenkort staan de volgende activiteiten op de agenda

  • 1 november 2018 19:30NGIZ Leiden | Verkiezingen in Brazilië: Een politieke aardverschuiving?

   De laatste stemronde ligt nog in het verschiet, maar toch hebben de Brazilianen al een hooggespannen politieke campagne achter de rug. Corruptieschandalen domineren al tijdenlang het nieuws. De socialistische president Dilma Rousseff werd in 2015 afgezet door het parlement, maar haar opvolger is zo onpopulair dat hij ervoor koos zich niet kandidaat te stellen. De…

  • 11 oktober 2018 16:30Hybrid cooperation: How could the EU still engage with Russia in times of continuing confrontation?

   The Clingendael Institute and the Netherlands Society for International Affairs (NGIZ) are honoured to invite you to a presentation of the report of the EU-Russia Experts Network (EUREN): “Selective Engagement between the EU and Russia”. The report is the outcome of a series of debates between think tank experts from the EU and Russia and…

  • 1 oktober 2018 13:30NGIZ | Instituut Clingendael | AIV | The European Union after Brexit

   Who will become the new allies of the Netherlands? This is a public debate, organised by the Advisory Council on International Affairs (AIV), the Netherlands Society for International Affairs (NGIZ), and the Clingendael Institute. For registration click here. Topic of this debate is ‘The European Union after Brexit. Who will become the new allies of the…


  Afdelingen

  Het NGIZ streeft ernaar zoveel mogelijk leden bij zijn activiteiten te betrekken. Vandaar dat er op verschillende plaatsen in Nederland NGIZ-afdelingen zijn opgericht. Momenteel zijn er afdelingen actief in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Zuid-Nederland.

  Lidmaatschap

  U kunt lid worden van het Genootschap. Met uw lidmaatschap wordt u op de hoogte gehouden van een interessant landelijk lezingenprogramma met thema’s die de huidige internationale betrekkingen omvatten. Deelname aan deze lezingen geven u ook de gelegenheid na afloop op informele wijze met andere geïnteresseerden in gesprek te komen. Aan het bijwonen van lezingen zijn geen kosten verbonden.

  Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; studenten tot 26 jaar betalen € 18,00.

  Via het contactformulier kunt u uw lidmaatschap aanvragen.