Missie NGIZ

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid. In de snel veranderende wereld van vandaag is deze doelstelling nog steeds relevant. Voorlichting, kennisuitwisseling en het bieden van een platform voor debat zijn van wezenlijke betekenis binnen het huidige complexe wereldsysteem.

In deze missie onderscheidt het NGIZ zich doordat het Genootschap volledig onafhankelijk is en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Activiteiten

Het NGIZ voert deze missie uit door het organiseren van een breed scala aan activiteiten. Deze betreffen o.a.:

  • Het organiseren van lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen. Deze bijeenkomsten vinden plaats in Den Haag en op afdelingsniveau in verschillende plaatsen in het land. De bijeenkomsten staan op voor de leden van het NGIZ en in beginsel ook voor niet-leden..
  • De vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren. Hiertoe heeft het NGIZ drie bijzondere leerstoelen ingesteld.
    Aan de Universiteit van Amsterdam is Prof. dr. Roel van der Veen aangesteld als Bijzonder Hoogleraar van de Bart Tromp Leerstoel.
    Prof. dr. John Morijn is bijzonder hoogleraar namens het NGIZ aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.
  • Teneinde de leden te informeren over de activiteiten wordt een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

 

Samenwerking

Het NGIZ is zowel voorloper als een van de oprichters van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael. Nog steeds onderhoudt het Genootschap een bijzondere band met Clingendael. Zo is het secretariaat er gevestigd, en organiseren beide organisaties regelmatig gezamenlijke bijeenkomsten. Ook heeft het NGIZ een hechte band met de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB). Leden van de SIB zijn automatisch aspirant-lid van het Genootschap.