Review

NGIZ NU: “Johnson vs. De Wetenschap” | donderdag 18 juni 2020

Donderdag 18 juni organiseerde NGIZ NU haar negende webinar sinds het uitbreken van de coronacrisis. Dit keer spraken we met Tim de Wit (correspondent voor de NOS in het Verenigd Koninkrijk), Rem Korteweg (onderzoeker Instituut Clingendael, voornamelijk gefocust op Brexit en de relatie EU-Verenigd Koninkrijk) en Alessandro Allegra (wetenschapsfilosoof en onderzoeker die zich richt op de relatie tussen wetenschap en beleid) over de verhouding tussen de politiek van Boris Johnson en zijn aanpak in de coronacrisis, tegenover het gebruik van wetenschappelijke inzichten daarbij.

Tijdens de webinar kwamen verschillende kenmerken van Johnsons beleid naar voren. Zo deelde Tim de Wit dat Johnsons politiek wordt gekarakteriseerd door de focus op de ‘grote lijnen’. Johnson is een man die zijn beleid niet richt op details, maar van zijn naaste ministers en raadgevers ‘maximaal één A4-tje wenst te ontvangen’ om zijn beleid mee vorm te geven. Dit heeft onder meer te maken met zijn instelling als campagneman, iemand die in korte teksten zijn boodschap op de bevolking wenst over te brengen. Rem Korteweg voegde hieraan toe dat zeker in de huidige coronacrisis deze instelling van Johnson hem in de weg zit in zijn functie als premier. In een crisis als deze wordt juist van hem verlangd dat hij op de details let en dat hij weet hoeveel medische hulpmiddelen er nodig zijn, zo stelt Korteweg. Dit is volgens hem overigens geen toevalligheid, nu de Conservatives ook in hun verkiezingscampagne, bij monde van onder meer Michael Gove, claimden genoeg te hebben van experts. Juist die mentaliteit is de afgelopen periode doorgevoerd in het Britse kabinetsbeleid en is dan ook tekenend voor de wijze waarop Johnson zijn politieke reactie in de coronacrisis inricht.

Alessandro Allegra vertelde dat het hierbij ook van belang is dat de commissies die de Britse regering adviseren over de aanpak van de coronacrisis niet divers genoeg zijn samengesteld, vooral wat betreft de wetenschappelijke disciplines. De adviezen die vanuit deze commissies aan Johnson worden gegeven, kunnen daarbij uiteenlopen met inzichten die bestaan in andere disciplines. Er dient aldus goed gekeken te worden naar welke wetenschap welk advies geeft, en op welke manier deze adviezen worden vertaald naar nieuwe beleid en aanpak van de crisis.