NGIZ Leerstoelen

Het Genootschap wil het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen verder stimuleren. Hiertoe heeft het NGIZ twee bijzondere leerstoelen ingesteld.

Het NGIZ heeft momenteel twee bijzondere leerstoelen, gevestigd aan respectievelijk de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
De leerstoel aan de UvA – de Bart Trom leerstoel -wordt bekleed door Prof. dr Roel van der
Veen, met als leeropdracht het vakgebied van de Geschiedenis en Theorie van de Internationale Betrekkingen.
De leerstoel in Groningen werd tot najaar 2018 bekleed door Prof. dr Andrej Zwitter. De leeropdracht daar betreft onderwijs en onderzoek t.a.v. van de interactie tussen recht en politiek op het vlak van conflict en veiligheid. Wegens het aanvaarden van een functie buiten Groningen is Andrej Zwitter najaar 2018 teruggetreden en is de leerstoel vacant. Eind 2018 is de procedure voor aanstelling van een nieuwe hoogleraar gestart.