NGIZ Leerstoelen

Het Genootschap wil het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen verder stimuleren. Hiertoe heeft het NGIZ twee bijzondere leerstoelen ingesteld.

Het NGIZ heeft momenteel twee bijzondere leerstoelen, gevestigd aan respectievelijk de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
De leerstoel aan de UvA – de Bart Trom leerstoel -wordt bekleed door Prof. dr Roel van der
Veen, met als leeropdracht het vakgebied van de Geschiedenis en Theorie van de Internationale Betrekkingen.

Het doet het bestuur van het NGIZ veel plezier u te kunnen berichten dat mr. dr. John Morijn per 1 september 2019 is benoemd op de NGIZ leerstoel Recht en politiek in de internationale betrekkingen bij de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.