NGIZ Leerstoelen

Het Genootschap wil het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen verder stimuleren. Hiertoe heeft het NGIZ drie bijzondere leerstoelen ingesteld.

Aan de Universiteit van Amsterdam is Prof. dr. Roel van der Veen aangesteld als Bijzonder Hoogleraar van de Bart Tromp Leerstoel. De leerstoel omvat  het vakgebied van de Geschiedenis en Theorie van de Internationale Betrekkingen.

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt deze stoel momenteel bekleed door Prof. dr. Ko Colijn. De leerstoel omvat het vakgebied van Internationale betrekkingen in het bijzonder mondiale veiligheidsvraagstukken.

Prof. dr. Andrej Zwitter is bijzonder hoogleraar namens het NGIZ aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. In deze hoedanigheid zal hij onderwijs verzorgen en onderzoek verrichten en begeleiden op het vakgebied van de Internatonale Betrekkingen, waarbij in het bijzonder aandacht zal worden gegeven aan de interactie van recht en politiek in internationale conflictsituaties.