Nieuwe NGIZ-hoogleraar in Groningen

Gepubliceerd op 24 oktober 2019

Het doet het bestuur van het NGIZ veel plezier u te kunnen berichten dat mr. dr. John Morijn per 1 september 2019 is benoemd op de NGIZ leerstoel Recht en politiek in de internationale betrekkingen bij de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Als bijzonder hoogleraar volgt John  Andrej Zwitter op, die vanwege de aanvaarding van een functie buiten Groningen is teruggetreden als NGIZ-hoogleraar.  John introduceert zichzelf in deze nieuwsbrief. Het NGIZ wenst hem alle succes toe bij de vervulling van zijn leeropdracht.

John Morijn stelt zich voor