Overlijden Huub Audretsch

Gepubliceerd op 28 juni 2020

Ons bereikte het droeve bericht dat op 15 juni Huub Audretsch is overleden. Huub is vele jaren een zeer toegewijde en actieve secretaris geweest binnen het bestuur van de NGIZ-afdeling Utrecht. In die hoedanigheid heeft hij een onmisbare en zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de activiteiten en het gezicht van het NGIZ, NGIZ-Utrecht in het bijzonder. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot erelid van het NGIZ. Wij gedenken Huub met grote dankbaarheid en veel respect en wensen zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur van het NGIZ

Jan Rood
Voorzitter