NGIZ en Instituut Clingendael | Publieksdebat | De Europese aanpak van de migratiecrisis: Zoektocht naar een duurzame strategie

migratieDEZE BIJEENKOMST IS HELAAS VOLGEBOEKT

De ‘migratiecrisis’ wordt beschouwd als een van de meest ingewikkelde uitdagingen waar de EU nu en ook in de toekomst mee wordt geconfronteerd. Ondanks dat Europa eerder te maken heeft gehad met migrantenstromen, maken Europese burgers zich het meest zorgen over dit vraagstuk. Vluchtelingen en migranten uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika, en ook (sub-Sahara) Afrika wagen de overtocht naar Europa vanwege verschillende redenen. Gezien de structurele push factoren in derde landen – zoals klimaatverandering, conflicten, onveiligheid, ongelijkheid en bevolkingsgroei – zal er geen gemakkelijke, snelle oplossing zijn voor deze multidimensionale crisis.

Een lange termijn strategie voor het migratievraagstuk is hard nodig, maar tegelijkertijd lastig te bereiken in een verdeeld Europa met verschillende belangen tussen doorvoer en/of bestemmingslanden. Het is van groot belang dat de EU en haar lidstaten overeenstemming bereiken over een gezamenlijke aanpak, waarbij de interne dimensie (Schengen, Dublin) en externe dimensie (grensbewaking, buitenlands beleid) effectief op elkaar dienen aan te sluiten. Daarnaast vraagt een gezamenlijke Europese aanpak ook aandacht voor de perspectieven uit de regio, en van NGO’s en vluchtelingen.

Instituut Clingendael en het NGIZ (Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken) organiseren op woensdag 14 december vanaf 16.30u in het Nutshuis te Den Haag een publieksdebat over het migratievraagstuk. De bijeenkomst zal vanuit de bovengenoemde verschillende invalshoeken, samen met het publiek, de contouren schetsen voor een duurzame migratiestrategie voor de EU.

U bent van harte welkom deel te nemen. Wij ontvangen graag uw aanmelding middels de onderstaande link. U ontvangt van ons een bevestiging van deelname. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Voor het volledige programma : de-europese-aanpak-van-de-migratiecrisis

logo-ngiz-nieuw-gif

clingendael-logo

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.
  • 14 december 2016
    16:30 - 19:00