NGIZ Den Haag | De Nederlands-Duitse betrekkingen: hoe staat het er mee?

Op woensdag 16 oktober organiseert het NGIZ een bijeenkomst met als thema de Nederlands-Duitse relatie. Brexit, de vertrouwenscrisis in de EU en intern-politieke ontwikkelingen in Duitsland vormen aanleiding om over onze onderlinge relatie te spreken.  In hoeverre zijn Nederland en Duitsland elkaars ‘natuurlijke partners’; waar wringt het en waar is verdere samenwerking mogelijk?

Deze vragen zullen worden besproken door Martijn Lak, verbonden aan o.a. de Erasmus Universiteit Rotterdam en Kerstin Schweighöfer, Duits correspondent in Nederland voor o.a. de ARD-Rundfunk. Na hun inleidingen is er ruim gelegenheid voor discussie. De bijeenkomst wordt voorgezeten door Jan Rood, voorzitter NGIZ.

Locatie: Internationaal Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag.
Aanvang: 16.30 uur.

Deelname is kosteloos.

Dit is de eerste in een serie van lezingen over de relaties tussen Nederland en zijn buurlanden. Deze lezingenserie wordt met steun van de
Van Bylandtstichting mogelijk gemaakt

  • Nederlands- Duitse betrekkingen
    16 oktober 2019
    16:30 - 19:30