NGIZ Den Haag | Sterker door samenwerking: Nederland en Vlaanderen in de wereld van morgen.

Datum: 30-09-2015

405px-KaartnlvlOp woensdag 30 september organiseert het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken NGIZ) in samenwerking met de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering en het Steunpunt Buitenlands Beleid Vlaanderen een symposium over de Vlaams-Nederlandse samenwerking op economisch terrein, in het bijzonder waar het de Deltaregio betreft. Doel van dit symposium is om te inventariseren waar mogelijkheden liggen om de economische samenwerking tussen zowel overheden als tussen bedrijven en kennisinstellingen te intensiveren en te optimaliseren. Een belangrijke vraag daarbij is welke concrete stappen noodzakelijk zijn om het groeipotentieel van de Delta te benutten en te vergroten.

Nederland en Vlaanderen zijn belangrijke handelspartners. In de Deltaregio zijn beide op vele manieren met elkaar verbonden. In deze regio vinden we de havens van o.a. Rotterdam en Antwerpen en grote industriële complexen, o.a. in de chemische sector. Veel vraagstukken die in de Delta spelen zijn grensoverschrijdend. In antwoord daarop wordt op tal van terreinen al intensief samengewerkt. In 2013 kwam een denkgroep met een reeks van aanbevelingen om deze samenwerking verder te verdiepen. Intensievere samenwerking werd vooral noodzakelijk geacht om gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden aan uitdagingen gesteld door de snel veranderende mondiale economische omstandigheden. Anno 2015 is er alle reden om in het licht van deze aanbevelingen te inventariseren waar we met de samenwerking staan: wat zijn de uitdagingen, wat zijn de kansen en hoe kunnen we die benutten? Evident is dat voor benutting van de kansen samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen een absolute voorwaarde is.

Graag nodigen wij u uit voor dit symposium. De bijeenkomst zal om 10.30 aanvangen met een ontvangst en wordt rond 16.45 uur afgesloten met een borrel. Gastheer is de Wethouder Gemeente Rotterdam voor haven, duurzaamheid, mobiliteit en organisatie, Pex Langenberg, die het symposium zal openen met een speech. Daarna zal in een drietal sessies worden ingegaan op het economisch potentieel van de Deltaregio, de succes- en faalfactoren van samenwerking, en de praktisch te nemen stappen om de samenwerking te verdiepen.
Klik hier voor het Programma Symposium Vlaanderen-Nederland final

U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen naar  secretariaat@ngiz.nl

Informatie

Datum: woensdag 30 september 2015 om 10.30

Sprekers:

Stadhuis van Rotterdam
Coolsingel 40
3011AD Rotterdam

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.