NGIZ Den Haag | Uitnodiging Van Bylandt lezing

Datum: 24-06-2015

U bent van harte uitgenodigd voor de NGIZ Van Bylandt lezing met als titel:

Het veiligstellen van grondstoffen voor Nederland èn duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden: twee geloven op één kussen ?

Dirk-Jan Koch, Speciaal Vertegenwoordiger Natuurlijke Hulpbronnen, zal spreken over de schijnbare tegenstellingen tussen het Nederlandse belang en de internationale ontwikkelingsagenda en hoe deze overbrugt kunnen worden. Ook gaat hij in op de effectiviteit, of het gebrek daar aan, van internationale interventies die er op gericht zijn de internationale grondstoffenhandel bij te laten dragen tot ontwikkeling. Tevens geeft hij zijn visie waarom Nederland juist op het vlak van de goudhandel in actie moet komen, en wat Nederland kan en gaat doen.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 juni van 12.00-14.00 uur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Aanmelden voor deze lunchbijeenkomst is noodzakelijk. Wij vragen u het inschrijfformulier in te vullen of een email te sturen naar: secretariaat@ngiz.nl

Gezien het strikte veiligheidsbeleid wordt u verzocht uw geldige legitimatie mee te nemen.

Informatie

Datum: woensdag 24 juni 2015 om 12.00

Sprekers:

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Oude Perszaal
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


De inschrijvingen zijn reeds gesloten.