NGIZ Den Haag | Uitnodiging Vierde Van Bylandt-lezing

Datum: 04-06-2015

U bent van harte uitgenodigd voor de lunchlezing die het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert i.s.m. het NGIZ. Het is een bijeenkomst die past in de van Bylandt lezingenreeks over de stand van zaken van mondiale openbare ruimtes, met de titel:

Wat betekent klimaatverandering voor ontwikkelingslanden en Nederland ?

Professor Bram Bregman, verbonden aan KNMI en jarenlang Nederlands Focal Point UN Climate Panel, zal spreken. Hij is redacteur van de recent verschenen publicatie ‘Klimaatverandering: Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland.’ De IPCC-rapporten uit 2013 en 2014 – opgesteld door 235 wetenschappers – geven gedetailleerd uitleg over onder meer het klimaatsysteem, de wetenschappelijke inzichten in klimaatverandering, de risico’s en effecten ervan, de mogelijkheden voor aanpassingen maar ook over maatregelen om klimaatverandering te beperken.

De Nederlandse samenvatting van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en KNMI is bedoeld om politici en beleidsmakers te helpen om de feiten en wetenschappelijke onderzoeksresultaten paraat te hebben, bijvoorbeeld voor de internationale klimaatonderhandelingen die moeten leiden naar een nieuw klimaatakkoord eind 2015 in Parijs.

De coördinator van de Nationale klimaatstrategie bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Jan Jaap van Halem, geeft eveneens een voordracht. Daarnaast is er ruimte voor vragen.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 4 juni van 12.00-14.00 uur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Aanmelden voor deze lunchbijeenkomst is noodzakelijk. Wij vragen u een email te sturen naar: Roel-van.ooij@minbuza.nl

Gezien het strikte veiligheidsbeleid wordt u verzocht uw geldige legitimatie mee te nemen.

Informatie

Datum: donderdag 4 juni 2015

Sprekers:

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Oude Perszaal
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.