NGIZ Noord | Mini-Masterclass over TTIP

Datum: 23-02-2015

Momenteel onderhandelt de Europese Commissie een vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten, genaamd TTIP. Dit verdrag is niet alleen een potentiële economische stimulans voor de economieën van zowel de EU en de VS, maar ook een bron van controverse. Niet alleen vrezen veel commentators dat dit verdrag Europese standaarden van consumenten-, gezondheids-, en milieubescherming zal ondermijnen, maar ook lijkt de ‘investor to state’-clausule een serieuze bedreiging te vormen voor het uitoefenen van democratische controle over (binnenlandse) economische activiteiten.

In de context hiervan hebben we dr. Marek Neuman, expert op het gebied van buitenlandbeleid van de Europese Unie en assistent-professor aan de RUG, uitgenodigd om te spreken over het onderhandelingsproces omtrent dit verdrag. Aanmelden verplicht via ngiznoord@clingendael.nl

ngiz noord

Informatie

Datum: maandag 23 februari 2015 om 19.30

Sprekers:

Universiteit van Groningen
locatie: 1312.0012

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.