NGIZ Utrecht | Lunchbijeenkomst |Prof. Dr A. Brenninkmeijer

Datum: 20-03-2015

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de  lunchlezing die NGIZ Utrecht organiseert op vrijdag 20 maart a.s. ( datum is veranderd van 13 maart naar 20 maart)

Aanmelden: noodzakelijk tot uiterlijk op de dinsdag voor de lezing bij de heer Audretsch, Huub Audretsch h.audretsch@kpnplanet.nl.

Afmelden: uiterlijk op de dinsdag voor de lezing bij de heer Audretsch.

Zonder tijdige afmelding wordt, ook aan studenten, €15,00 in rekening gebracht.

Informatie

Datum: vrijdag 20 maart 2015 om 12:15

Sprekers:

Huize Molenaar
Korte Nieuwstraat 6-8
3512 NM Utrecht

€ 15,00 voor leden en externen. Studenten betalen € 5,00. Betaling contant en ter plekke te voldoen