Save the Date

Datum: 19-09-2014

Ter gelegenheid van het 69e jarige bestaan van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken organiseert het bestuur aan het begin van het academisch jaar en in de week waarin de troonrede wordt voorgelezen een feestelijke bijeenkomst, de Diës Internationalis. NGIZ experts blikken met u vooruit op ontwikkelingen en gebeurtenissen die internationaal de agenda zullen bepalen en het voorgenomen Nederlands buitenlands beleid. Tevens wordt het najaarsprogramma 2014 gepresenteerd.

Dus reserveer in uw agenda Diës Internationalis NGIZ 18:00 – 20:00 uur, Huis Clingendael

Of meld u gelijk aan via ngiz@clingendael.nl o.v.v. `Dies NGIZ` met uw contactgegevens.

Informatie

Datum: vrijdag 19 september 2014

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


De inschrijvingen zijn reeds gesloten.