Save the date: openingsevenement lustrum NGIZ ’70 JAAR VRIJHEID, 70 JAAR VOORUIT’

Datum: 07-10-2015

logo70

Op 5 mei 1945 werd Nederland na vijf jaar van bezetting bevrijd. Een lange periode van vrijheid brak aan, die tot op de dag van vandaag voortduurt. In datzelfde jaar werd het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) opgericht. Doel was en is om kennis uit te wisselen en debat te entameren om zodoende bij te dragen aan een open en vrije discussie over voor Nederlandse samenleving relevante internationale onderwerpen en ontwikkelingen. Dit doen wij door middel van voorlichting, bewustwording, het bieden van een platform voor opinie-uitwisseling, studie en het aanmoedigen tot participatie.

Dit jaar bestaat het NGIZ zeventig jaar. De doelstelling van na de Tweede Wereldoorlog is anno 2015 nog immer relevant. Dit geldt in het bijzonder voor het onderwerp ‘vrijheid’; het onderwerp dat het leidend thema is van een reeks van tijdens dit lustrumjaar te organiseren activiteiten. Dit onder de noemer ’70 jaar vrijheid, 70 jaar vooruit’. Iedere dag zien we dat vrijheid in de zin van mensenrechten, democratie en rechtsstaat niet gegarandeerd is en zeker niet voor iedereen aanwezig is. Veel mensen op deze aarde leven in onvrijheid of zien hun vrijheid bedreigd worden. Dat geldt voor autoritaire staten en voor landen in conflict. Maar ook in onze westerse vrije samenlevingen staat de vrijheid onder druk van radicalisering en extremisme, toegenomen druk op privacy, onvrede over het politieke bestel, etc.. Mondiaal wordt het westerse concept van vrijheid –zo dominant sinds de Tweede Wereldoorlog- bovendien uitgedaagd door opkomende spelers als China en India. Kortom, hoe staat het er voor met de vrijheid in ons huidige wereldsysteem? Staan westerse waarden als democratie, rechtsstaat, mensenrechten, etc. onder druk en wat brengt in dit opzicht de toekomst?

Rond dit thema vindt op 7 oktober in de namiddag het openingsevenement van het NGIZ lustrumjaar plaats. Een panel bestaande uit Joris Voorhoeve, Kees van Baar (Mensenrechtenambassadeur), Simone Filippini (Directeur Cordaid) en André Gerrits (Hoogleraar Universiteit Leiden) zal dan met inbreng vanuit de zaal discussiëren over ‘vrijheid in de wereld van vandaag ‘. De discussie staat onder leiding van Annelies Breedveld, Hoofd sectie Strategie en Innovatie bij het Ministerie van Defensie. Voor nadere details verwijs ik u graag naar het bijgevoegde programma.

Dit evenement wordt georganiseerd met steun van het VFonds en in samenwerking met de Bibliotheek van het Vredespaleis. De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek van het Vredespaleis.

NGIZ-leden worden persoonlijk uitgenodigd. De registratie instructies worden nader kenbaar gemaakt. Bekijk alvast het programma: programma 7 oktober


Dit NGIZ evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:

vfonds logo nieuw open    PPLlogoEN_CMYKol

 

Informatie

Datum: woensdag 7 oktober 2015 om 16:30

Vredespaleis
Carnegieplein 2
2517 KJ Den Haag

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.