NGIZ Zuid – Lezing | Mali, wat moeten wij in die Zandbak?

Mali gold lange tijd als een voorbeeld van een Afrikaans land dat er redelijk in geslaagd was een goed bestuur te ontwikkelen. Dat is nu anders.
Kernprobleem is dat het land geen eenheid vormt. Het zuiden wordt bewoond door Afrikaanse landbouwers en handelaars. In het noorden is de Sahara. Daar is ook het domein van nomadische Touaregs die zich al decennia lang achtergesteld voelen. Afspraken die in de jaren negentig zijn gemaakt over grotere zeggenschap zijn niet nagekomen.
Geholpen door radicale moslims uit Noord-Afrika zijn de Touaregs in 2012 in opstand gekomen. Het incapabele leger werd uit het noorden verdreven en daar kwam een Islamitisch bewind tot stand met het bekende schrikbewind tegen andersdenkenden.
De VN was bang voor een nieuwe basis van IS en vroeg vroegere kolonisator Frankrijk troepen te sturen. Nederland en andere landen sprongen bij. Zo’n driehonderd commando’s, recent vervangende mariniers, verzamelen inlichtingen en voeren ondersteunende operaties uit.

Moeten wij als Nederland blijvend steun verlenen in dit hete Afrikaanse land ?

De spreker zal graag in discussie gaan met de aanwezigen.
Fred van der Kraaij studeerde  Economie van Ontwikkelingslanden  in Tilburg , waar hij
ook promoveerde. Hij werkte daarna lange tijd voor onder meer de Wereldbank en de EU
in West-Afrika en als controller van Ontwikkelingsprojecten voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tegenwoordig is hij actief bij het Africa Studies Centre van de Universiteit van Leiden.

De avond wordt georganiseerd door ‘commissie Evenementen op het AG ’
i.s.m. Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ).
Nadere inlichtingen bij dr. Hans Schippers, tel 040 – 247 3461.
Toegang vrij.  Voor aanmelden klik hier. Of telefonisch 040–247 4546

NGIZ Noord|Masterclass “Politiek Achter Gesloten Deuren: NL, EU, Rusland”

Masterclass “Politiek achter gesloten deuren: NL, EU, en Rusland”

Op vrijdag 8 mei, organiseert het NGIZ-Noord haar tweede jaarlijkse masterclass. Deze masterclass zal plaatsvinden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bij Directie Europa (DEU) – de afdeling die verantwoordelijk is voor de intra-Europese diplomatie. De masterclass zal een interessante kijk geven op de politiek achter gesloten deuren in de relaties tussen Nederland en de EU, en Rusland.

Deelname voor dit evenement is gratis, wel dienen deelnemers op eigen kosten af te reizen naar Den Haag (zover nodig). Om deel te nemen aan dit evenement dient u een mail te sturen naar ngiznoord@clingendael.nl / ngiznoordNL@gmail.com. De deadline voor opgave staat op 1 mei.

NGIZ Den Haag | Naar de uitgang? Het Verenigd Koninkrijk en de EU na de Britse verkiezingen.

Signpost, political parties

 

 

 

 

Op 7 mei vinden in het Verenigd Koninkrijk parlementsverkiezingen plaats. Zittend premier David Cameron heeft aangekondigd dat hij mocht hij de verkiezingen winnen, uiterlijk in 2017 een referendum zal houden met als inzet het EU-lidmaatschap van het VK. Zijn eigen opstelling –voor of tegen lidmaatschap- zal hij laten afhangen van de uitkomst van onderhandelingen over teruggave van soevereiniteit door Brussel aan Londen. Is Brussel te weinig bereid tot concessies, dan zal hij voor uittreding pleiten. Er staat dus het nodige op het spel, voor het VK, voor de EU en voor Nederland. Tegelijkertijd is er gezien de binnenlands-politieke situatie in het VK en met name de opkomst van de UK Independence Party grote onzekerheid over de uitslag van de verkiezingen. Alle reden om aan de vooravond van deze verkiezingen de politieke toestand in het VK te bespreken.

Inleider is Dr. Rem Korteweg, als senior research fellow verbonden aan het Centre for European Reform te Londen en expert op het terrein van de Britse buitenlandse politiek en de EU.

Om 16.30 uur is de ontvangst.
Om 17.00 uur begint de lezing. Na afloop, ca.18.30 uur,  bent u van harte welkom bij de informele borrel.

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier of een email te sturen naar ngiz@clingendael.nl

 

 

 

NGIZ Zuid : Komt er nieuwe Koude Oorlog?

Komt er nieuwe Koude Oorlog?

Dat is de vraag waarop militair historicus Christ Klep op 3 maart een antwoord zal geven. De recente crisis in de Oekraïne, waarbij al ruim vijfduizend mensen het leven verloren, is een goede aanleiding tot die vraag. Ruslandkenners stellen dat Vladimir Poetin overtuigd is van twee zaken. In de eerste plaats dat de ondergang van de Sovjetunie in 1991 een westerse samenzwering was, bedoeld om het Russische volk te vernederen.

Vervolgens ziet hij zich als de man die dat ongedaan moet maken. Zijn gedrag daarbij zou te vergelijken zijn met dat van een bekwame schaker en pokeraar, die uitblinkt in even onverwachte als opportunistische acties. Een goed voorbeeld van dat laatste was de bezetting van de Krim en de voortgaande agressie in Oost-Oekraïne.

Maar ook het Westen gaat niet vrij uit bij de toenemende spanningen. Gezien de Russische gevoeligheden was het wellicht onverstandig om de Nato-grens op te schuiven naar Polen en de Baltische staten. Het Russische gevoel van vernedering en bedreiging – een levensgevaarlijke combinatie – zal dat zeker niet hebben verminderd.

Kortom, stof genoeg om met Christ over te discussiëren.

Christ Klep (1959) studeerde geschiedenis in Utrecht, waar hij in 1989 afstudeerde. Hij werkte daarna tot 2000 bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag. Daarna volgden 10 jaar als docent en onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, waar hij ook promoveerde. Sinds 2010 werkt Christ Klep als zelfstandig onderzoeker, publicist en presentator.

Voor deelname graag een email sturen naar het Academisch Genootschap: bestuur@acadgen.nl o.v.v. deelname lezing Christ Klep.

 

 

 

NGIZ Den Haag: Van Bylandtlezing. Hoe de mens de oceanen en zeeën verandert

U bent van harte uitgenodigd voor de derde Van Bylandtlezing van het NGIZ.
Dit jaar is het thema van deze lezingen reeks de stand van zaken betreffende de mondiale openbare ruimtes (lucht, klimaat, water, oceanen, etc.).

De oceanen en wereldzeeën vormen de levensaders van onze planeet.  Zij zijn o.a. van vitaal belang voor de voedselvoorziening, ons klimaat en als infrastructuur voor handel en transport. Maar de oceanen en wereldzeeën staan ook onder grote druk. Zij worden bedreigd door o.a. vervuiling, overbevissing en exploratie van grondstoffen met mogelijk onomkeerbare gevolgen voor het mondiale leefklimaat. Hoe is de situatie en wat kan er internationaal worden gedaan om verdere achteruitgang te voorkomen?

Deze vragen staan centraal in deze lezing in het kader van de NGIZ Van Bylandt-reeks. De lezing wordt verzorgd door Prof. Dr. Ir. Caroline Slomp, Hoogleraar Aardwetenschappen en Biochemie, in het bijzonder Marine Biochemie aan de Universiteit Utrecht.

De heer Tom Grijsen (Greenpeace) zal een reactie geven op de voordracht.

Ontvangst om 17.00 uur, aanvang lezing 17.30 uur. Na afloop een informele borrel tot ca. 19.30 uur.

U kunt hiervoor het inschrijfformulier invullen of een email sturen naar cbakker@clingendael.nl.  Uw deelname wordt daarna door ons aan u bevestigd.

 

 

 

UITNODIGING | INVITATION | Roundtable: ‘Geopolitical boundaries of European Integration’

Roundtable: ‘Geopolitical boundaries of European Integration’
The European Foreign Policy Scorecard

Which member of the European Union is a leader or a slacker in foreign policy?
More than ever, the European Union is surrounded by crises. The current crises in Ukraine and the MENA-region are challenging and require EU-member states to come with new solutions and foreign policy instruments. But what do these measures entail? Which member of the European Union is a leader or a slacker in foreign policy?

On April 8, Utrecht Centre for International Studies and the Institutions Programme of Utrecht University will gather foreign policy experts to exchange their views on the current challenges with Europe’s foreign policy. Jaap de Hoop Scheffer (former SG NATO), Beatrice de Graaf (Professor International Relations and Global Governance) Petra Stienen (Middle East expert and former diplomat), Han ten Broeke (Member of Parliament) and Tony Agotha (to be confirmed, Head of EU Division at the Ministry of Foreign Affairs) will share their vision in an expert panel. And the European Council on Foreign Relations (ECFR) will present the outcomes of their European Foreign Policy Scorecard 2015. The European Foreign Policy Scorecard provides a systematic assessment of Europe’s foreign policy performance, analysing the performance of the 28 member states and the EU institutions on 65 policy areas arranged around six key issue areas: Russia; United States; Wider Europe; Middle East and North Africa; Asia and China; Multilateral issues.

 

14:00-14:25                        Registration (coffee/tea)

14:25-14:30                         Welcome by Prof. Duco Hellema (UCIS director)

14:30-15:00                         Introduction Scorecard (Susi Dennison, ECFR London)

15:00-16:00                         Roundtable: Geopolitical Boundaries of European Integration

                                                 (Dr. Brianne McGonigle Leyh, co-director  of UCIS)

16:00-16:30                         Q&A

16:30-17:30                         Meet and Greet with Experts and UCIS Students

This event is organised by Utrecht Centre for International Studies (UCIS), the Utrecht University Institutions Programme and the European Council on Foreign Relations (ECFR).

The Utrecht Centre for International Studies (UCIS) was founded in 2014 and aims to support and encourage study and research on international issues across the humanities and law at Utrecht University. Our approach to international studies is to synergise the interdisciplinary knowledge of the faculty of Law, Economics and Governance on the one hand and Humanities on the other hand.

For more information on UCIS, visit our website: http://ucis.sites.uu.nl/

Utrecht University Strategic Theme Institutions

The research programme “Institutions” of Utrecht University is built around five interrelated research themes, which represent the cornerstones of open and sustainable societies. Relevant expertise from the various disciplines is thus clustered around these themes, which at the same time link up with major societal issues. The programme seamlessly connects to the grand societal challenges identified in Horizon2020. For more information of Institutions, visit our website: http://www.uu.nl/en/research/institutions

European Council on Foreign Relations (ECFR) is an award-winning international think tank that aims to conduct cutting-edge independent research; provide a safe meeting space for policy-makers, activists and intellectuals to share ideas and offer a media platform to get Europeans talking about their role in the world.

For more information please visit our website: http://www.ecfr.eu

To view the European Foreign Policy Scorecard 2015 visit: http://www.ecfr.eu/scorecard/2015

If you have any questions regarding the program please contact: ucis@uu.nl. To register please reply to this e-mail.

Kind regards,
On behalf of UCIS,

Prof. Duco Hellema
managing director of UCIS

NGIZ Club Clingendael | donderdag 9 april 2015

NGIZ Club Clingendael: een netwerk voor een nieuwe generatie professionals met een sterke interesse in internationale betrekkingen. Van internationale projectmanagers, een nieuwe generatie diplomaten tot IB-alumni nu werkzaam in een andere sector: bij NGIZ Club Clingendael blijf je op de hoogte van actuele internationale ontwikkelingen en ontmoet je generatiegenoten met dezelfde professionele of persoonlijke interesse in internationale zaken als jij.

Met NGIZ Club Clingendael geven we een platform aan een nieuwe generatie beleidsmakers, wetenschappers en opiniemakers die met hun geïnteresseerde generatiegenoten hun kennis delen, inzicht vergroten, meningen aanscherpen en netwerken. Als middel voor verbinding richt NGIZ Club Clingendael zich op inhoud en actualiteit.

De eerste editie van NGIZ Club Clingendael was binnen twee weken uitverkocht en een groot succes. De bijeenkomst ging over een nieuw Europees buitenlands beleid naar aanleiding van het aanstellen van de nieuwe Europese Commissie en in het bijzonder de nieuwe ‘EU-buitenlandchef’ Federica Mogherini. Hier kwamen vernieuwende sprekers aan het woord als Mathieu Segers (Universiteit Utrecht, winnaar beste politieke boek 2013), maar ook beleidsmakers van een nieuwe generatie als Mark Reichwein die namens het ministerie van BZ vertelde over het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag tussen EU en VS.

De volgende editie vindt plaats op 9 april op Instituut Clingendael en gaat over terrorisme. Het onderwerp dat momenteel dagelijks de media beheerst proberen we vanuit internationaal perspectief op bijzondere manieren te belichten, bijvoorbeeld: hoe houden bedrijven rekening met terrorisme bij grote investeringen in het buitenland? En hoe gaat het achter de schermen aan toe bij de grote ‘cybertop’ die op 16 en 17 april in Den Haag wordt gehouden? Er is maximaal plaats voor 80 personen.

Kaarten via https://www.eventbrite.com/e/tickets-ngiz-club-clingendael-terrorisme-15911766522

NGIZ Den Haag | Turkije Instituut | “Iraq, Syria and the Rise of ISIS: What To Do”

Public Lecture by Joost Hiltermann, Director of the MENA Program of the International Crisis Group (ICG, Brussels

Iraq, Syria and the Rise of ISIS:

What To Do”

Since the fall of Mosul in June 2014 the rise of ISIS has dominated the news all around the world and has grown into a cause of grave concern for politicians from inside and outside the region.

Following the attack on the office of the French magazine Charlie Hebdo in January, attention in Europe has somewhat shifted to the phenomenon of radicalized muslim youngsters joining IS or returning from Syria/Iraq with a destructive mission after a traumatizing stay as Jihadists. At the same time, the fighting in the region continues.

The Kurdish peshmergas, assisted by airstrikes from the coalition, have so far inflicted limited damage on the 20.000 to 30.000 IS fighters on the ground. Will IS be able to stand against a growing number of participating countries in this otherwise politically feeble international coalition? Where does IS gets its funding and what will be the long-term consequences of the further disintegration of central authorities in the MENA region?

These and other questions will be tackled by Joost Hiltermann on April 7 in his lecture, followed by Q&A. After the meeting you are cordially invited by LUC to join in for drinks at the Student Café on the first floor.

The meeting will take place from 16.00-18.00 hrs at the Leiden University Campus (LUC), Anna van Buerenplein 301, adjacent to the Hague Central Station.

The meeting is organized by the Turkije Instituut, NGIZ, LUC and made possible by the Dutch Ministry of Foreign Affairs.

 

For registering please use the following link aanmeldingen@turkije-instituut.nl

 

 

 

 

 

 

 

NGIZ Noord | Masterclass | “Facing the Necessary Changes: The Military Apparatus in the 21st Century”

De eerste masterclass van het NGIZ-Noord vindt plaats bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Het onderwerp van deze masterclass betreft het verandering in het militaire apparaat in de 21e eeuw. Men moet hier denken aan een aantal, onderling gerelateerde vraagstukken: Europese integratie en samenwerking, veranderingen in dreiging en oorlogvoering, en een veranderende functie van legers. Voor de masterclass op de 27e, hebben we drie experts uitgenodigd om, ieder vanuit hun eigen onderzoeksgebied, hierover hun visie over te dragen. Aanmelden verplicht via ngiznoord@clingendael.nl

ngiz noord 2

NGIZ Noord | Mini-Masterclass over TTIP

Momenteel onderhandelt de Europese Commissie een vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten, genaamd TTIP. Dit verdrag is niet alleen een potentiële economische stimulans voor de economieën van zowel de EU en de VS, maar ook een bron van controverse. Niet alleen vrezen veel commentators dat dit verdrag Europese standaarden van consumenten-, gezondheids-, en milieubescherming zal ondermijnen, maar ook lijkt de ‘investor to state’-clausule een serieuze bedreiging te vormen voor het uitoefenen van democratische controle over (binnenlandse) economische activiteiten.

In de context hiervan hebben we dr. Marek Neuman, expert op het gebied van buitenlandbeleid van de Europese Unie en assistent-professor aan de RUG, uitgenodigd om te spreken over het onderhandelingsproces omtrent dit verdrag. Aanmelden verplicht via ngiznoord@clingendael.nl

ngiz noord

Datum: 08-05-2015

NGIZ Noord|Masterclass “Politiek Achter Gesloten Deuren: NL, EU, Rusland”

Masterclass “Politiek achter gesloten deuren: NL, EU, en Rusland” Op vrijdag 8 mei, organiseert het NGIZ-Noord haar tweede jaarlijkse masterclass. Deze masterclass zal plaatsvinden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bij Directie Europa (DEU) – de afdeling die verantwoordelijk is voor de intra-Europese diplomatie. De masterclass zal een interessante kijk geven op de politiek achter gesloten…

Datum: 09-04-2015

NGIZ Club Clingendael | donderdag 9 april 2015

NGIZ Club Clingendael: een netwerk voor een nieuwe generatie professionals met een sterke interesse in internationale betrekkingen. Van internationale projectmanagers, een nieuwe generatie diplomaten tot IB-alumni nu werkzaam in een andere sector: bij NGIZ Club Clingendael blijf je op de hoogte van actuele internationale ontwikkelingen en ontmoet je generatiegenoten met dezelfde professionele of persoonlijke interesse…

Datum: 08-04-2015 ()

UITNODIGING | INVITATION | Roundtable: ‘Geopolitical boundaries of European Integration’

Roundtable: ‘Geopolitical boundaries of European Integration’ The European Foreign Policy Scorecard Which member of the European Union is a leader or a slacker in foreign policy? More than ever, the European Union is surrounded by crises. The current crises in Ukraine and the MENA-region are challenging and require EU-member states to come with new solutions…

Datum: 07-04-2015

NGIZ Zuid : Komt er nieuwe Koude Oorlog?

Komt er nieuwe Koude Oorlog? Dat is de vraag waarop militair historicus Christ Klep op 3 maart een antwoord zal geven. De recente crisis in de Oekraïne, waarbij al ruim vijfduizend mensen het leven verloren, is een goede aanleiding tot die vraag. Ruslandkenners stellen dat Vladimir Poetin overtuigd is van twee zaken. In de eerste…