NGIZ Den Haag |Seminar | Rusland, Oekraïne en het oosten van Europa: wat brengt de toekomst?

HELAAS GEEN PLAATSEN MEER BESCHIKBAAR

Rusland, Oekraïne en het oosten van Europa: wat brengt de toekomst?
NGIZ- Clingendael actualiteitenseminar

Na lang onderhandelen werd op 12 februari een akkoord gesloten over een staakt het vuren in Oost-Oekraïne. Een eerder akkoord had geen resultaat. De strijd ging door. Biedt dit akkoord meer reden voor hoop? Dat hangt vooral af van de opstelling van Rusland. Wat zijn de bedoelingen van Poetin en het Kremlin? Wat is de positie van de rebellen? Zijn zij bereid tot een compromis binnen de territoriale grenzen van de huidige Oekraïne? Wat is hoe dan ook de toekomst van dat land? Welke opties heeft het Westen –de EU, VS en NAVO- mocht het conflict wederom escaleren, welllicht tot voorbij Oekraïne? Kan het Westen überhaupt iets uitrichten om Russische agressie tegen te gaan?
Deze vragen zullen aan de hand van de actuele ontwikkelingen worden besproken tijdens dit NGIZ-Clingendael actualiteiten seminar.

Inleiders zijn Peter d’Hamecourt (journalist, publicist en columnist) die aan de hand van zijn nieuw verschenen boek Rusland in oorlog deel 2 zijn visie op Rusland en de Russische opstelling in het huidige conflict zal geven, en Laura Starink (o.a. oud-correspondent NRC in Moskou), auteur van De schaduw van de grote broer, die over positie van de landen rond Rusland zal spreken, in het bijzonder Oekraïne. Coreferent is Tony van der Togt, verbonden aan Instituut Clingendael, die de positie van het Westen voor zijn rekening zal nemen. Het seminar zal worden voorgezeten door Jan Rood, voorzitter NGIZ.

Graag nodigen wij u uit voor dit seminar.
Het seminar vindt plaats op maandag 9 maart a.s.
Aanvangstijd:   15.45 uur inloop met koffie en thee
16.00 uur aanvang, 18.00 afsluiting en borrel

Locatie:            Instituut Clingendael | Clingendael 7 | 2597 VH Den Haag

Deelname:       Deelname aan het seminar is kosteloos, wel zien wij graag uw aanmelding voor donderdag 5 maart via cbakker@clingendael.nl tegemoet. U kunt ook het hiervoor bestemde inschrijfformulier invullen.

Na afloop van het seminar is er gelegenheid een gesigneerd exemplaar van de boeken aan te schaffen.

NGIZ Zuid | Lezing Buitenland Actueel | Komt er nieuwe Koude Oorlog?

Komt er nieuwe Koude Oorlog?

Dat is de vraag waarop militair historicus Christ Klep op 3 maart een antwoord zal geven. De recente crisis in de Oekraïne, waarbij al ruim vijfduizend mensen het leven verloren, is een goede aanleiding tot die vraag. Ruslandkenners stellen dat Vladimir Poetin overtuigd is van twee zaken. In de eerste plaats dat de ondergang van de Sovjetunie in 1991 een westerse samenzwering was, bedoeld om het Russische volk te vernederen.

Vervolgens ziet hij zich als de man die dat ongedaan moet maken. Zijn gedrag daarbij zou te vergelijken zijn met dat van een bekwame schaker en pokeraar, die uitblinkt in even onverwachte als opportunistische acties. Een goed voorbeeld van dat laatste was de bezetting van de Krim en de voortgaande agressie in Oost-Oekraïne.

Maar ook het Westen gaat niet vrij uit bij de toenemende spanningen. Gezien de Russische gevoeligheden was het wellicht onverstandig om de Nato-grens op te schuiven naar Polen en de Baltische staten. Het Russische gevoel van vernedering en bedreiging – een levensgevaarlijke combinatie – zal dat zeker niet hebben verminderd.

Kortom, stof genoeg om met Christ over te discussiëren.

Christ Klep (1959) studeerde geschiedenis in Utrecht, waar hij in 1989 afstudeerde. Hij werkte daarna tot 2000 bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag. Daarna volgden 10 jaar als docent en onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, waar hij ook promoveerde. Sinds 2010 werkt Christ Klep als zelfstandig onderzoeker, publicist en presentator.

Voor deelname graag een email sturen naar het Academisch Genootschap: bestuur@acadgen.nl o.v.v. deelname lezing Christ Klep.

 

 

 

NGIZ Utrecht | borrelmiddag | informatie volgt

Na afloop van een lezing organiseert het NGIZ Utrecht een informele borrelmiddag.

Nadere informatie volgt.

 

De betekenis van diplomatie in de 21e eeuw | Helaas geen plaatsen meer beschikbaar

Wegens vele aanmeldingen zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.

 

Op vrijdag 20 februari 2015 organiseren het Nederlands Genootschap Internationale Zaken en de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen hun allereerste gezamenlijke congres en u bent van harte uitgenodigd! Bij dit middag vullende congres zullen studenten, young professionals en NGIZ-leden uit heel Nederland in Amsterdam samenkomen om op een intensieve manier mee te denken over het onderwerp ‘De betekenis van diplomatie in de 21e eeuw‘.
Het thema zal worden ingeleid door Paul Meerts, als senior research associate verbonden aan Instituut Clingendael in Den Haag.

De volgende sprekers hebben inmiddels toegezegd een workshop te verzorgen:

– Paul Meerts, senior research associate bij Instituut Clingendael in Den Haag, expert op het terrein van diplomatie en internationaal onderhandelen. In november 2014 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op de dissertatie Diplomatic Negotiation. Essence and Evolution. Paul Meerts verzorgt naast de key-note speech de workshop over internationaal onderhandelen en de technieken van onderhandelen.

– Herman Schaper, tot voor kort verbonden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bezet momenteel de Kooymans-leerstoel voor Vrede, Recht en Veiligheid bij de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Hij was de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiger bij NAVO en VN. Zijn laatste functie bij Buitenlandse Zaken was die van speciale gezant van de regering voor de Nederlandse kandidatuur voor de VN-Veiligheidsraad. Herman Schaper leidt de workshop waarin wordt ingegaan op het Nederlandse onderhandelen en lobbyen in multilateraal kader.

– Winand Quaedvlieg, verbonden aan de werkgeversorganisatie VNO-NCW als secretaris beleidsteam Internationaal Economisch en Sociaal Beleid. In die functie is hij o.a. verantwoordelijk voor de VNO-NCW inbreng bij de EU onderhandelingen over internationale handel en handelsafspraken. Hij doceert als gastdocent in de Master EU-Studies aan de Universiteit Leiden. Winand Quaedvlieg verzorgt de workshop over economische diplomatie en de rol van het bedrijfsleven.

– Martijn van Lith, beleidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, en Julian Slotman, onderzoeker netwerkdiplomatie en digitale diplomatie bij het Instituut Clingendael. Zij zijn beiden betrokken bij het onderzoek naar “diplomatie in het digitale tijdperk”, dat het Instituut Clingendael in opdracht van het Finse ministerie van buitenlandse zaken uitvoert. Julian Slotman en Martijn van Lith zullen een workshop geven over digitale diplomatie.

– Djeyhoun Ostowar, beleidsmedewerker bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, PhD Candidate bij King’s College London. Hij zal tijdens zijn workshop vertellen over zijn ervaringen bij Buitenlandse Zaken, het doorlopen van ‘het klasje’ en het zomerprogramma Diplomacy & Diversity Program van de NGO Humanity in Action.

Pieter van Nispen, verbonden geweest aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Instituut Clingendael. Nu werkzaam bij Fazili Consulting te Soest op het terrein van organisatieontwikkeling en cultuurverandering. Hij is een expert op het gebied van (internationaal) onderhandelen en het effect van cultuurverschillen. Pieter van Nispen zal de workshop diplomatie, onderhandelen en interculturele communicatie verzorgen.

Om het thema extra kracht bij te zetten, vinden de plenaire gedeelten van het congres plaats op een bijzondere locatie: het museumcafé van het Allard Pierson Museum in het hart van Amsterdam. Het inhoudelijke programma begint om 12.45 uur met de keynote speech door Paul Meerts en zal rond 17.00u zijn afgelopen. Aansluitend vindt een borrel plaats.

Deelname aan dit Nederlandstalige congres kost slechts € 4,00 en er is plaats voor zo’n 100 deelnemers. Geef u dus snel op, want dit unieke evenement wilt u niet missen!

Aanmelden voor dit congres is noodzakelijk. Voor NGIZ leden en haar relaties graag een email naar ngiz@clingendael.nl. U kunt ook het aanmeldformulier gebruiken.
U ontvangt een bevestigingsbericht met informatie over betalen.

 

 

NGIZ Zuid: Jihad en Internet

U bent van harte welkom bij de lezingavond van het Academisch Genootschap en het NGIZ afdeling Zuid met het thema: Jihad en Internet

Er was de laatste weken geen ontkomen aan. Islamitische Staat (IS) was alom tegenwoordig op en in de media. Eerst de onweerstaanbare opmars in Irak en Syrië, met als slachtoffers jezidi’s en Koerden, daarna de slag om Kobani en vervolgens de toestromende Jihad-vrijwilligers. In totaal zouden minstens 10.000 buitenlandse strijders zich in Syrië en Irak bij IS hebben gemeld. Het grootste deel overigens uit de Arabische wereld. Uit Europa zouden 3000 vrijwilligers zijn vertrokken, waarvan ongeveer 300 uit Nederland.

Volgens veel deskundigen zou bij deze rekrutering internet en belangrijke rol spelen. De propaganda varieert van oproepen om zich aan te sluiten door geestelijken, beelden van martiale krijgers tot romantische filmpjes over een vreedzaam leven in IS.

Door andere jihad-watchers wordt echter gesteld dat de invloed van internet beperkt is. Een factor van veel grotere betekenis zouden vrienden en bekenden zijn die sympathie hebben voor het nieuwe kalifaat.

Wij zijn bijzonder verheugd dat twee deskundigen op dit terrein bereid zijn hun mening te geven. Claudia Lemos de Carvalho, MA werkt bij de Univ. van Tilburg aan een proefschrift over dit onderwerp en dr. Mohamed Ajouaou is medewerker van het Ministerie van Justitie en docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Nadere inlichtingen.: dr. Hans Schippers, tel 040–247 3461

Toegang vrij. Graag van te voren aanmelden via website AG-Meerlelezing.

Aanklikken: Aanmelden , of telefonisch via Paul Baats: 040-262 4364.

Helaas geen plaatsen meer beschikbaar|Van Bylandtlezing over ‘Toekomst van de Arctische regio’

Graag nodigen wij u uit voor een seminar van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), het ministerie van Buitenlandse Zaken en het NGIZ in samenwerking met de Van Bylandtstichting, getiteld:

‘Toekomst van de Arctische regio: samenwerking of confrontatie?’

Het seminar wordt gehouden op vrijdag 28 november 2014 van 09.30 tot 12.30 uur in het ministerie van Defensie, ingang Kalvermarkt 32, Den Haag.
Aanleiding voor het seminar is de recente publicatie van het gelijknamige AIV-advies over buitenland- en veiligheidspolitieke aspecten van de Noordpool. Het advies is te raadplegen op www.aiv-advies.nl.

In het eerste deel van het seminar worden inleidingen gehouden door respectievelijk
prof.dr. Louwrens Hacquebord (emeritus hoogleraar, Arctisch Centrum), drs. Lucia van Geuns (energiedeskundige) en prof.dr. Ko Colijn (directeur Clingendael/NGIZ Hoogleraar EUR). Tijdens het tweede deel vindt een paneldiscussie plaats met de Tweede Kamerleden drs. Han ten Broeke (VVD) en drs. Jan Vos (PvdA). Dagvoorzitter is drs. Arnout Brouwers (chef opinie van de Volkskrant). Klikt u hier voor het Programma seminar 28 november 2014

Aanmelden voor het seminar kan door vóór 10 november a.s. door onderstaand formulier in te vullen.

Gaarne uw volledige naam, voorletter(s), titel(s), email adres en de naam van uw organisatie vermelden. Indien het aantal aanmeldingen te hoog is, zullen late aanmelders op een reservelijst worden geplaatst.

Turkije en zijn instabiele buren

In mei 2009 stelde Erdoğan, toentertijd premier, zijn voormalig adviseur Ahmet Davutoğlu aan als minister van Buitenlandse Zaken. Normalisatie van de relatie met de buurlanden in het Midden-Oosten, de Balkan en de Kaukasus was zijn hoogste prioriteit. De ambitie was verwoord in het beleid van ‘zero problems with neighbours’ en zorgde voor een ongekende intensivering van de relaties met de landen in de regio.

5 jaar later lijkt dit ‘zero problems with neighbours’ beleid te zijn getransformeerd tot ‘zero neighbours without problems’: een nieuw zelfverklaard kalifaat pal naast de deur, een moeizame relatie met Israël en Egypte, een volledig verstoorde verstandhouding met het regime in Damascus en de opspelende Koerdische kwestie zijn slechts enkele voorbeelden. Deze kwesties trekken diepe sporen in de Turkse samenleving.

Om meer inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken organiseert het Turkije Instituut, in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Instituut Clingendael, het Nederlands Genootschap voor Internationale zaken (NGIZ), CREA Amsterdam en Turkish Studies Leiden tussen 19 november en 9 december een drietal lezingen over de wisselwerking tussen de Turkse binnenlandse politiek en de internationale positie.

Met nadruk op de internationale positie van Turkije organiseren het Turkije Instituut, het NGIZ en Instituut Clingendael op 19 november een lezing over Turkije en zijn buren. De lezing zal plaatsvinden in Instituut Clingendael te Den Haag. Spreker is de journalist Semih Idiz. Hij is een expert op het gebied van de Turkse diplomatie en het Turks buitenlands beleid. Zijn opiniestukken zijn onder meer te lezen in Hürriyet Daily News en de Turkstalige Taraf. Tevens zijn zijn artikelen onder andere gepubliceerd in the Financial Times en the Times of London.

Gelieve u aan te melden via aanmeldingen@turkije-instituut.nl

 

Invitation | ‘Geremek lecture’ 2014

The Executive Board of Utrecht University is honoured to invite you to attend the ‘Geremek lecture’ 2014 on November 27th.

Former Dutch Minister of Foreign Affairs and 11th Secretary General of NATO Jaap de Hoop Scheffer will deliver the lecture entitled: The Return of Realpolitik. Navigating the Unpredictable?

The lecture is organised by Utrecht University and the University of Warsaw, with the co-operation of the Dutch Ministry of Foreign Affairs and Polish Ministry of Foreign Affairs.

The lecture is from 20.00 until 21.30 hrs.

Register by sending een email to  ebimoors@gmail.com .

_________________________________________________________________________________________

The lecture is named after the former Polish Foreign Minister Bronisław Geremek, and is the

result of an initiative taken by the Dutch and Polish ministers of Foreign Affairs in 2009 to

establish a lecture in tribute to his political and academic work.

NGIZ Club Clingendael: Een nieuwe Commissie, een nieuw Europees buitenlands beleid?

UITVERKOCHT! Alle kaarten voor de eerste bijeenkomst van NGIZ Club Clingendael zijn uitverkocht. Je kan je nog opgeven voor de wachtlijst via onze Eventbrite website. Dan hoor je of er nog plaatsen vrij komen en je krijgt als eerste een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst in februari. http://www.eventbrite.com/e/tickets-ngiz-club-clingendael-nieuwe-commissie-nieuw-europees-buitenlands-beleid-13514019797

European flagsNGIZ Club Clingendael: een netwerk voor een nieuwe generatie professionals met een sterke interesse in internationale betrekkingen. Van internationale projectmanagers, een nieuwe generatie diplomaten tot IB-alumni nu werkzaam in een andere sector: bij NGIZ Club Clingendael blijf je op de hoogte van actuele internationale ontwikkelingen en ontmoet je generatiegenoten met dezelfde professionele of persoonlijke interesse in internationale zaken als jij.

 

De eerste bijeenkomst gaat over een nieuw Europees buitenlands beleid naar aanleiding van de nieuwe Europese Commissie en in het bijzonder de nieuwe ‘EU-buitenlandchef’ Federica Mogherini. Na een plenaire opening ga je langs een carrousel van experts die verschillende aspecten van Europees buitenlands beleid belichten, zoals veiligheid, handel en de relaties met de VS en Midden-Oosten. En: wie is Federica Mogherini?

De sprekers van de avond zijn:

– Francesco Azzarello, Italiaanse ambassadeur over de vraag: wie is Federica Mogherini;

– Mathieu Segers (Universiteit Utrecht, winnaar beste politieke boek 2013)

– Ronald Vuijk, Tweede Kamerlid VVD, over Europees defensie en veiligheidsbeleid

– Stephan de Spiegeleire, The Hague Center for Strategic Studies, over relatie met Rusland

– Mathilde Teuben, expert handel, over relatie met China

– Paul Aarts, Universiteit van Amsterdam, over relatie met Midden-Oosten

– Mark Reichwein, Ministerie van Buitenlandse Zaken, over handelsverdrag EU-VS

– Jan Marinus Wiersma, voormalig Europarlementariër, over de uitbreiding van de EU

De bijeenkomst is direct na werk, dus we zorgen ook voor een maaltijd. Dankzij een gulle gift van het Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds kunnen we de hele bijeenkomst aanbieden voor slechts € 7,50. Meld je nu direct aan via onze Eventbrite pagina

De bijeenkomst komt tot stand door een samenwerking met VeryBZ, JongEZ, JongDefensie, JongClingendael, JASON en JongEBN.

 

NGIZ Zuid | Internetveiligheid en ASML

Internetveiligheid en ASML

Internet is een prachtige uitvinding. De omvangrijke papieren bureaucratie, die de maatschappij eeuwenlang heeft gedragen, is vervangen door een administratie en communicatie die zich voornamelijk in digitale bestanden bevindt.

Deze ontwikkeling heeft geleid tot de opkomst van nieuwe vormen van spionage en sabotage, die toch vrij veel lijken op de oude vormen van dit soort informatieverzameling. De belangrijke figuren daarin zijn echter niet langer de geslepen James Bonds en Mata Hari’s van deze wereld, maar de gevreesde ‘hackers’ van de informatie technologie. Zij zijn in staat documenten te bemachtigen en programma’s te veranderen, kortom spionage en sabotage te bedrijven, waarvan overheden en bedrijven veel last en schade ondervinden.

Parallel hieraan is een beveiligingsindustrie ontstaan die dat soort zaken probeert te voorkomen. Een belangrijk doel van de it-piraten in Nederland is het Veldhovense high-tech bedrijf ASML.

Hoe dit bedrijf met die dreiging omgaat, is het onderwerp van deze avond waarbij ir. Ronald Prins medeoprichter van het op het terrein van it-beveiliging in Nederland toonaangevende bedrijf Fox-IT het algemene kader zal schetsen. Spreker namens ASML is Frank van Anholt, veiligheidsspecialist bij de Veldhovense machinebouwer.

NGIZ leden kunnen zich aanmelden via de website van het AG, www.academischgenootschap.nl

 

 

 

 

/index.php?page=contactgegevens

Datum: 09-03-2015 ()

NGIZ Den Haag |Seminar | Rusland, Oekraïne en het oosten van Europa: wat brengt de toekomst?

HELAAS GEEN PLAATSEN MEER BESCHIKBAAR Rusland, Oekraïne en het oosten van Europa: wat brengt de toekomst? NGIZ- Clingendael actualiteitenseminar Na lang onderhandelen werd op 12 februari een akkoord gesloten over een staakt het vuren in Oost-Oekraïne. Een eerder akkoord had geen resultaat. De strijd ging door. Biedt dit akkoord meer reden voor hoop? Dat hangt…

Datum: 03-03-2015 ()

NGIZ Zuid | Lezing Buitenland Actueel | Komt er nieuwe Koude Oorlog?

Komt er nieuwe Koude Oorlog? Dat is de vraag waarop militair historicus Christ Klep op 3 maart een antwoord zal geven. De recente crisis in de Oekraïne, waarbij al ruim vijfduizend mensen het leven verloren, is een goede aanleiding tot die vraag. Ruslandkenners stellen dat Vladimir Poetin overtuigd is van twee zaken. In de eerste…

Datum: 27-02-2015

NGIZ Noord | Masterclass | “Facing the Necessary Changes: The Military Apparatus in the 21st Century”

De eerste masterclass van het NGIZ-Noord vindt plaats bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Het onderwerp van deze masterclass betreft het verandering in het militaire apparaat in de 21e eeuw. Men moet hier denken aan een aantal, onderling gerelateerde vraagstukken: Europese integratie en samenwerking, veranderingen in dreiging en oorlogvoering, en een veranderende functie van…

Datum: 23-02-2015 ()

NGIZ Noord | Mini-Masterclass over TTIP

Momenteel onderhandelt de Europese Commissie een vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten, genaamd TTIP. Dit verdrag is niet alleen een potentiële economische stimulans voor de economieën van zowel de EU en de VS, maar ook een bron van controverse. Niet alleen vrezen veel commentators dat dit verdrag Europese standaarden van consumenten-, gezondheids-, en milieubescherming zal ondermijnen,…

Datum: 20-02-2015

De betekenis van diplomatie in de 21e eeuw | Helaas geen plaatsen meer beschikbaar

Wegens vele aanmeldingen zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.   Op vrijdag 20 februari 2015 organiseren het Nederlands Genootschap Internationale Zaken en de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen hun allereerste gezamenlijke congres en u bent van harte uitgenodigd! Bij dit middag vullende congres zullen studenten, young professionals en NGIZ-leden uit heel Nederland in Amsterdam samenkomen om…

Datum: 28-11-2014

Helaas geen plaatsen meer beschikbaar|Van Bylandtlezing over ‘Toekomst van de Arctische regio’

‘Toekomst van de Arctische regio: samenwerking of confrontatie?’

Graag nodigen wij u uit voor een seminar van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), het ministerie van Buitenlandse Zaken en het NGIZ in samenwerking met de Van Bylandtstichting, getiteld: ‘Toekomst van de Arctische regio: samenwerking of confrontatie?’ Het seminar wordt gehouden op vrijdag 28 november 2014 van 09.30 tot 12.30 uur in het ministerie van…

Datum: 27-11-2014 ()

Invitation | ‘Geremek lecture’ 2014

The Executive Board of Utrecht University is honoured to invite you to attend the ‘Geremek lecture’ 2014 on November 27th. Former Dutch Minister of Foreign Affairs and 11th Secretary General of NATO Jaap de Hoop Scheffer will deliver the lecture entitled: The Return of Realpolitik. Navigating the Unpredictable? The lecture is organised by Utrecht University…

Datum: 19-11-2014 ()

Turkije en zijn instabiele buren

In mei 2009 stelde Erdoğan, toentertijd premier, zijn voormalig adviseur Ahmet Davutoğlu aan als minister van Buitenlandse Zaken. Normalisatie van de relatie met de buurlanden in het Midden-Oosten, de Balkan en de Kaukasus was zijn hoogste prioriteit. De ambitie was verwoord in het beleid van ‘zero problems with neighbours’ en zorgde voor een ongekende intensivering…

Datum: 14-11-2014 ()

NGIZ Utrecht | Lunchbijeenkomst | Nederland – Duitsland

Het bestuur van NGIZ afdeling Utrecht nodigt u graag uit voor de lunchlezing op vrijdag 14 november 2014 in Huize Molenaar. Het is mogelijk om introducés mee te nemen naar de lunchlezing. Wanneer u daarvan gebruik wilt maken, vermeldt u dan bij uw aanmelding naam,telefoonnummer en e-mail adres en eventuele studievereniging. Aanmelden noodzakelijk tot uiterlijk…

Datum: 11-11-2014

NGIZ Zuid: Jihad en Internet

U bent van harte welkom bij de lezingavond van het Academisch Genootschap en het NGIZ afdeling Zuid met het thema: Jihad en Internet Er was de laatste weken geen ontkomen aan. Islamitische Staat (IS) was alom tegenwoordig op en in de media. Eerst de onweerstaanbare opmars in Irak en Syrië, met als slachtoffers jezidi’s en…