NGIZ Utrecht | lunchlezing | Wat beweegt Turkije ?

Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit deel te nemen aan de lunchlezing op vrijdag 25 september 2015 a.s  onder de titel: Wat beweegt Turkije, Lezing over de draai die de Turkse buitenlandse politiek de laatste achtjaar onder Erdogan en Davutoglu heeft gemaakt.

Spreker: Prof. dr. E.J. Zurcher

Tijd:        12.15-14.00 uur
Locatie:   Huize Molenaar | Korte Nieuwstraat 6 | 3512 NM Utrecht
Kosten:    €15,00 (leden/vrienden); voor studenten € 5,00
Betaling: Contant ter plekke, graag met gepast geld.

Aanmelden noodzakelijk: bij voorkeur per e-mail naar  ngizutrecht@clingendael.nl. Bij verhindering, uiterlijk op dinsdag voor de lunch afmelden bij de heer H. Audretsch, secretaris. Zonder tijdige afmelding wordt, ook aan studenten, € 15,00 in rekening gebracht.

Introducées: Het is mogelijk om introducés mee te nemen naar de lunchlezing. Wanneer u daarvan gebruik wilt maken, vermeldt u dan bij uw aanmelding naam, telefoonnummer en e-mailadres.

NGIZ Club Clingendael | Filmavond Multinationals in Fragiele Staten

the ambassador

Je bent van harte uitgenodigd voor NGIZ Cinema, georganiseerd door het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken in samenwerking met het Nutshuis. Regelmatig presenteren we een film of documentaire over een internationaal politiek onderwerp met een korte inleiding door een deskundige.

Op 23 september presenteren we de film The Ambassador. De Deense journalist Mads Brügger begeeft zich met een illegaal gekocht Liberiaans diplomatiek paspoort in de handel in bloeddiamanten in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Door deze bizarre en gewaagde operatie vast te leggen met verborgen camera’s neemt hij de kijker mee in de schimmige wereld van handel in diplomatieke posities, bloeddiamanten en corruptie. Deze gedurfde combinatie van horror en humor was een film die opviel op het Sundance Filmfestival en IDFA. De directheid van de film, vrij van waardeoordelen of zelfcensuur, daagt de kijkers uit tot discussie. Hier is uitgebreid de ruimte voor na de film en tijdens de borrel.

De avond zal beginnen met een inleiding door Fleur Scheele die werkzaam is bij Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). Bij SOMO doet zij onderzoek naar de rol van multinationals in fragiele staten, internationale supply chains en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in Afrika. Hiervoor heeft zij in de Centraal-Afrikaanse Republiek onderzoek gedaan naar uraniummijnbouw.

Het schema van de avond volgt:

19:15 Inloop

19:30 Inleiding door Fleur Scheele

20:00 Film: The Ambassador

21:30 Discussie

21:45 Borrel

De film wordt vertoond in de bijzondere oude bankkluis van het Nutshuis. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus klik hier en koop gelijk je kaartje!

 

UPF | Conferentie ‘How to Preserve and Develop Co-operation and Peace in Europe’

Graag willen wij u attenderen op de Engelstalige conferentie van de Universal Peace Federation op 24 juli a.s. in Den Haag.

Hoewel de Europese Unie nog niet zo lang geleden de Nobelprijs toegekend heeft gekregen voor de bevordering van vrede, verzoening en democratie in Europa, is de voortzetting van vrede niet vanzelfsprekend. Tijdens deze bijeenkomst met als titel ‘How to Preserve and Develop Co-operation and Peace in Europe’ wil de Universal Peace Federation een bijdrage leveren aan het revitaliseren van de weg naar vrede in Europa en Europa aanmoedigen om zich nog meer in te spannen voor vrede in de Wereld.

Klik hier voor meer informatie over de Engelstalige conferentie en de inschrijving.

NGIZ | De nieuwe editie van de Internationale Spectator is nu uit!

Klik hier om de nieuwste editie van de Internationale Spectator te lezen.

Instituut Clingendael | Conferentie ‘How to build support within the EU for a deal in Paris’

Graag willen wij u attenderen op de Engelstalige conferentie van het Instituut Clingendael op 17 juni a.s. in Amsterdam.

Ter gelegenheid van de European Climate Diplomacy Day (17 juni) heeft het Instituut Clingendael in samenwerking met de ambassades van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu een conferentie georganiseerd.

Klik hier voor meer informatie over de Engelstalige conferentie en de inschrijving.

 

 

 

 

 

 

 

 

NGIZ Den Haag | Uitnodiging lezing | Veilige Gebieden: Valse Beloften?

U bent van harte uitgenodigd voor de NGIZ lezing met als titel:

Veilige Gebieden: Valse Beloften?

Op 11 juli 1995 viel Srebrenica; een door Nederlandse VN-militairen beveiligde enclave in voormalig Joegoslavië. De val van Srebrenica luidde de genocide in op meer dan 8000 moslimjongens en –mannen door Bosnisch-Servische eenheden. Twintig jaar later zijn er nog altijd veel vragen over dit drama. Hoe kon dit gebeuren in een door de Verenigde Naties beveiligde enclave?

Over Srebrenica maar ook over de voorwaarden voor daadwerkelijk ‘veilige gebieden’ zal Joris Voorhoeve, toen minister van defensie, een inleiding verzorgen. Joris Voorhoeve is nu Director of Studies bij de Sen Stichting voor Onderzoek en Onderwijs in Internationale Samenwerking. De lezing zal worden voorgezeten door Jan Rood, voorzitter NGIZ.

Voorafgaand aan de lezing vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het NGIZ plaats. Deze staat alleen voor leden open. Zij ontvangen voor de ALV een aparte uitnodiging.

NGIZ Den Haag | Uitnodiging Vierde Van Bylandt-lezing

U bent van harte uitgenodigd voor de lunchlezing die het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert i.s.m. het NGIZ. Het is een bijeenkomst die past in de van Bylandt lezingenreeks over de stand van zaken van mondiale openbare ruimtes, met de titel:

Wat betekent klimaatverandering voor ontwikkelingslanden en Nederland ?

Professor Bram Bregman, verbonden aan KNMI en jarenlang Nederlands Focal Point UN Climate Panel, zal spreken. Hij is redacteur van de recent verschenen publicatie ‘Klimaatverandering: Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland.’ De IPCC-rapporten uit 2013 en 2014 – opgesteld door 235 wetenschappers – geven gedetailleerd uitleg over onder meer het klimaatsysteem, de wetenschappelijke inzichten in klimaatverandering, de risico’s en effecten ervan, de mogelijkheden voor aanpassingen maar ook over maatregelen om klimaatverandering te beperken.

De Nederlandse samenvatting van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en KNMI is bedoeld om politici en beleidsmakers te helpen om de feiten en wetenschappelijke onderzoeksresultaten paraat te hebben, bijvoorbeeld voor de internationale klimaatonderhandelingen die moeten leiden naar een nieuw klimaatakkoord eind 2015 in Parijs.

De coördinator van de Nationale klimaatstrategie bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Jan Jaap van Halem, geeft eveneens een voordracht. Daarnaast is er ruimte voor vragen.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 4 juni van 12.00-14.00 uur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Aanmelden voor deze lunchbijeenkomst is noodzakelijk. Wij vragen u een email te sturen naar: Roel-van.ooij@minbuza.nl

Gezien het strikte veiligheidsbeleid wordt u verzocht uw geldige legitimatie mee te nemen.

NGIZ Cinema | CITIZENFOUR

Poster C4 NL - semi def 2404NGIZ Cinema: CITIZENFOUR

U bent van harte uitgenodigd voor de eerste editie van NGIZ Cinema op 11 juni, georganiseerd in samenwerking met het Nutshuis. Deze avond staat in het teken van de met een Oscar bekroonde film Citizenfour. Naast de vertoning van de film zal Evelyn Austin van Bits of Freedom een inleiding verzorgen.

In deze documentaire volgen wij de ontmoetingen tussen journalist Glenn Greenwald, documentairemaakster Laura Poitras en NSA-informant Edward Snowden in Hong Kong. De film neemt ons mee de kamer in waar het drietal moet besluiten hoe om te gaan met de onthullingen van Snowden, de media-storm die het op gang heeft gebracht, en de morele dilemma’s die deze onthullingen met zich mee brengen. Citizenfour laat niet alleen zien hoe ver de NSA gaat in samenwerking met andere inlichtingendiensten: de film neemt de kijker ook mee de kamer in waar deze onthullingen werden gedaan waarbij de gespannen sfeer te proeven is.

Na de vertoning van de film is er een informele borrel en ruimte voor discussie.

Klik hier om u in te schrijven voor de filmavond.

NGIZ Den Haag | Uitnodiging Van Bylandt lezing

U bent van harte uitgenodigd voor de NGIZ Van Bylandt lezing met als titel:

Het veiligstellen van grondstoffen voor Nederland èn duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden: twee geloven op één kussen ?

Dirk-Jan Koch, Speciaal Vertegenwoordiger Natuurlijke Hulpbronnen, zal spreken over de schijnbare tegenstellingen tussen het Nederlandse belang en de internationale ontwikkelingsagenda en hoe deze overbrugt kunnen worden. Ook gaat hij in op de effectiviteit, of het gebrek daar aan, van internationale interventies die er op gericht zijn de internationale grondstoffenhandel bij te laten dragen tot ontwikkeling. Tevens geeft hij zijn visie waarom Nederland juist op het vlak van de goudhandel in actie moet komen, en wat Nederland kan en gaat doen.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 juni van 12.00-14.00 uur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Aanmelden voor deze lunchbijeenkomst is noodzakelijk. Wij vragen u het inschrijfformulier in te vullen of een email te sturen naar: secretariaat@ngiz.nl

Gezien het strikte veiligheidsbeleid wordt u verzocht uw geldige legitimatie mee te nemen.

NGIZ | Algemene Ledenvergadering

Het bestuur maakt hierbij bekend dat de Algemene Ledenvergadering zal plaats vinden op woensdag 17 juni 2015, bij Instituut Clingendael, Den Haag.

 

16.15 uur               ALV

17.15 uur               einde ALV, ontvangst

17.30 uur               aanvang lezing

18.30 uur               informele borrel

Graag tot ziens.

Datum: 24-09-2015

NGIZ Afdeling Zuid | Lezing CUBA | Ries Holtkamp

Ongeveer drie keer zo groot als Nederland, staat Cuba sinds eind jaren vijftig van de vorige eeuw in het brandpunt van de wereldgeschiedenis. Het eiland ontleent die positie aan zijn ligging – zo’n 150 kilometer ten zuiden van de Verenigde Staten – en aan het feit dat een revolutionaire beweging het eiland begin jaren zestig…

Datum: 23-09-2015

NGIZ Club Clingendael | Filmavond Multinationals in Fragiele Staten

Je bent van harte uitgenodigd voor NGIZ Cinema, georganiseerd door het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken in samenwerking met het Nutshuis. Regelmatig presenteren we een film of documentaire over een internationaal politiek onderwerp met een korte inleiding door een deskundige. Op 23 september presenteren we de film The Ambassador. De Deense journalist Mads Brügger begeeft…

Datum: 24-07-2015

UPF | Conferentie ‘How to Preserve and Develop Co-operation and Peace in Europe’

Graag willen wij u attenderen op de Engelstalige conferentie van de Universal Peace Federation op 24 juli a.s. in Den Haag. Hoewel de Europese Unie nog niet zo lang geleden de Nobelprijs toegekend heeft gekregen voor de bevordering van vrede, verzoening en democratie in Europa, is de voortzetting van vrede niet vanzelfsprekend. Tijdens deze bijeenkomst met als titel ‘How…

Datum: 24-06-2015 ()

NGIZ Den Haag | Uitnodiging Van Bylandt lezing

U bent van harte uitgenodigd voor de NGIZ Van Bylandt lezing met als titel: Het veiligstellen van grondstoffen voor Nederland èn duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden: twee geloven op één kussen ? Dirk-Jan Koch, Speciaal Vertegenwoordiger Natuurlijke Hulpbronnen, zal spreken over de schijnbare tegenstellingen tussen het Nederlandse belang en de internationale ontwikkelingsagenda en hoe deze overbrugt…

Datum: 17-06-2015 ()

NGIZ Den Haag | Uitnodiging lezing | Veilige Gebieden: Valse Beloften?

Door Prof.Dr.Ir. Joris Voorhoeve

U bent van harte uitgenodigd voor de NGIZ lezing met als titel: Veilige Gebieden: Valse Beloften? Op 11 juli 1995 viel Srebrenica; een door Nederlandse VN-militairen beveiligde enclave in voormalig Joegoslavië. De val van Srebrenica luidde de genocide in op meer dan 8000 moslimjongens en –mannen door Bosnisch-Servische eenheden. Twintig jaar later zijn er nog…

Datum: 17-06-2015

Instituut Clingendael | Conferentie ‘How to build support within the EU for a deal in Paris’

Graag willen wij u attenderen op de Engelstalige conferentie van het Instituut Clingendael op 17 juni a.s. in Amsterdam. Ter gelegenheid van de European Climate Diplomacy Day (17 juni) heeft het Instituut Clingendael in samenwerking met de ambassades van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur…

Datum: 17-06-2015

NGIZ | Algemene Ledenvergadering

Het bestuur maakt hierbij bekend dat de Algemene Ledenvergadering zal plaats vinden op woensdag 17 juni 2015, bij Instituut Clingendael, Den Haag.   16.15 uur               ALV 17.15 uur               einde ALV, ontvangst 17.30 uur               aanvang lezing 18.30 uur               informele borrel Graag tot ziens.

Datum: 11-06-2015 ()

NGIZ Cinema | CITIZENFOUR

NGIZ Cinema: CITIZENFOUR U bent van harte uitgenodigd voor de eerste editie van NGIZ Cinema op 11 juni, georganiseerd in samenwerking met het Nutshuis. Deze avond staat in het teken van de met een Oscar bekroonde film Citizenfour. Naast de vertoning van de film zal Evelyn Austin van Bits of Freedom een inleiding verzorgen. In…

Datum: 04-06-2015 ()

NGIZ Den Haag | Uitnodiging Vierde Van Bylandt-lezing

U bent van harte uitgenodigd voor de lunchlezing die het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert i.s.m. het NGIZ. Het is een bijeenkomst die past in de van Bylandt lezingenreeks over de stand van zaken van mondiale openbare ruimtes, met de titel: Wat betekent klimaatverandering voor ontwikkelingslanden en Nederland ? Professor Bram Bregman, verbonden aan KNMI…