NGIZ Utrecht | UITNODIGING JUBILEUMLEZING NGIZ – 70 JAAR

NGIZ_logo-70

NGIZ bestaat 70 jaar! Het bestuur van NGIZ afdeling Utrecht nodigt u daarom graag uit voor de jubileumlezing op woensdag 2 december 2015 in Academiegebouw Universiteit Utrecht.

De titel van de lezing is: ‘In gesprek met Buitenlandse Zaken over internationale waarden.’

Na de oorlog kreeg het concept vrijheid vorm in internationale verdragen. Daarin stonden waarden als democratie en de rechtsstraat centraal. In de huidige internationale orde bekritiseren met name China en Rusland deze westerse, liberale uitgangspunten. Welk effect heeft dit op de mondiale orde? En is het Westen nog voldoende in staat om haar waarden via multilaterale instellingen te bevorderen?

In gesprek met André Haspels, plaatsvervangend Directeur-Generaal Politieke Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zullen deze vragen beantwoord worden. Jenne Jan Holtland, freelance journalist, zal de Nederlandse positie en de vertaling van het belang van multilateralisme op basis van een aantal actuele beleidsdossiers verkennen. In het interactieve gesprek, waarin veel ruimte is voor vragen uit het publiek, zal de voortrekkersrol die Nederland speelt op het gebied van toekomstbestendig multilateralisme binnen de EU Strategic Review besproken worden.

Zie voor meer informatie over de EU Strategic Review:
http://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union

Toegang is gratis na aanmelding.

AANMELDEN
Wilt u de jubileumlezing van NGIZ graag bijwonen? Vul dan het aanmeldingsformulier in door te klikken op onderstaande link:

http://goo.gl/forms/Vvhn0BhZBW

Het is mogelijk om introducés mee te nemen. Wanneer u daarvan gebruik wilt maken, vermeldt u dan bij uw aanmelding in ieder geval de voor- en achternaam van de introducé.

Het NGIZ Lustrumjaar wordt mogelijk gemaakt met ondersteuning van:vfonds logo nieuw open

NGIZ Rotterdam | What’s next for Syria? | Petra Stienen | 25 november

RTEmagicC_syria_protest_brazil_jpgLecture by Petra Stienen, author, Arabist former diplomat in Egypt and Syria

What are the biggest challenges for Syria? Who are the players beyond Assad and ISIS? How should we understand the political and military interference of both the West and Russia? And who are the key actors in finding stability and peace in the region?

In her lecture, Petra Stienen – author, independent advisor and former diplomat of the Netherlands in Egypt and Syria – will focus on the Syrian crisis. Will Assad’s regime ever fall? What happens next? And why does this conflict have such disastrous effects on both the region as Europe?

Petra Stienen is an author, Arabist independent advisor and senator for D66. She worked as a human rights diplomat at the Netherlands Embassies in Egypt and Syria from 1995-2004. After she left the Foreign Ministry in 2009 she established her own business as an independent advisor for various clients in the field of democracy, diversity and diplomacy to the government, NGO’s and companies. She is one of the thought leaders in the Netherlands on European relations with the Arab world. She is an established public speaker and has won a number of prestigious awards for her work.

In cooperation with NGIZ (The Dutch Association for Foreign Affairs)

Admission is free

Aanmelden graag via deze link

 

 

 

NGIZ Utrecht | Avondlezing en afscheid van secretaris Huub Audretsch

OBAMA-Y-CLINTONU bent van harte uitgenodigd bij de avondlezing van het NGIZ Utrecht met als titel:

Was Obama een goede president en wat zijn de kansen van Hillary?

Spreker is Emeritus hoogleraar M. van Rossem.

 

 

De avondlezing op 6 november a.s. zal in het teken staan van het afscheid van dr Huub Audretsch als secretaris van NGIZ Utrecht. Na 50 jaar draagt hij het stokje definitief over. Voorafgaand en na de avondlezing is er ruime gelegenheid om Huub te bedanken voor zijn inzet.

Aanmelden:

Aanmelden noodzakelijk tot uiterlijk op de dinsdag voor de lezing. Bij verhindering, na aanmelding, eveneens uiterlijk op de dinsdag voor de lezing afmelden bij mevrouw drs M. van Gulick, ngizafdelingutrecht@gmail.com

Zonder tijdige afmelding worden, ook aan studenten, de kosten ad € 15.= in rekening gebracht.

 

NGIZ Noord | Refugees: what’s the problem?

NGIZ Noord will present its first lecture of the season on Monday 19th of October.

While millions of refugees are continually fleeing war and escaping poverty, all trying to reach Europe, an adequate response and solution in Europe has yet to take shape. The Netherlands and other European countries face numerous challenges as migration shifts of such size continue to occur.

Where do they come from? Why do they flee? What problems lie ahead of us? How do we solve these issues?

Barend ter Haar, senior visiting research fellow at the Clingendael Institute and former Dutch diplomat, i.e., at the Netherlands’ Ministry of Foreign Affairs, EU, NATO and UNESCO will give a brief lecture titled ‘The challenges of migration’ together with Viola Bex-Reimert, professor migration law at the RuG.

During this lecture, you are cordially invited to participate and discuss with us the fundamental problems we are facing as society. We look forward to welcoming you on Monday 19th of October.

Trade Talks The Hague

voice-for-global-tradeNGIZ Club Clingendael and The Peace Palace Library are proud to present ‘Trade Talks The Hague’, an evening with lectures, masterclasses and discussions on international trade. Specific focus will be on the development of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), a  trade agreement to be negotiated between the European Union and the United States of America. After a keynote introduction to the main theme, participants can choose between various expert sessions. An authentic Dutch meal will be served between the two rounds of expert sessions. Evening will be in English.

  • Ronald Roosdorp is director International Markets and Trade Policy at the Dutch Ministry of Foreign Affairs and will introduce the main topic with his plenary keynote on international trade with a focus on TTIP.
  • Carlo Trojan on trade agreements and conflict arbitrage. Once called the most powerfull Dutch civil servant in Brussels, Mr Trojan now is a member of the Advisory Council on International Affairs (AIV).
  • Dirk Pulkowski is Senior Legal Counsel at one of the residents of the Peace Palace, the Permanent Court of Arbitrage. Mr. Pulkowski will talk about the workings of the PCA and its potential role in TTIP.
  • Arthur Neeteson talks on the history of trade flows through The Netherlands and participation in foreign investment projects (Senior Project Leader at Port of Rotterdam International).
  • Jobien Hekking (Program Manager Market Intelligence) shares her insights on trade from Africa from the latest reseach of the Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI).
  • Peter Peverelli has lived in China for years and talks on developments in China, doing business with Chinese organizations and Asian Trade Agreements (Vrije Universiteit Amsterdam).
  • Pedro Besugo takes you on a journey to Africa on behalf of the Netherlands African Business Council and shares an insight story on how entrepreneurs in practice increase trade with Africa.
  • Wim-Hein Pals elaborates as economic analyst at Robeco on the (unfulfilled?) potential of the BRIC countries and draws the big picture of current developments in emerging markets.

17:30 Doors open

18:30 Keynote

19:00 First round expert sessions

20:00 Dutch Authentic Meal

20:45 Second round expert sessions

21:45 Drinks

Order your tickets now through Eventbrite:

Early bird ticket 15 euro (including meal, till October 12), regular ticket 25 euro.

Trade Talks The Hague is a cooperation between NGIZ Club Clingendael and the Peace Palace Library

Club Clingendael is an initiative of the Netherlands Society for international Affairs. We organise seminars and meet-ups for a new generation professionals from the business, government and academic communities with a strong interest in international affairs.

The Peace Palace Library (PPL) is one of the oldest and most prestigious libraries specialized in international law. It not only services the International Court of Justice, the Permanent Court of Arbitration, and the Hague Academy of International Law but is open to anyone with an interest in international law. A part of the Clingendael library has been transferred to PPL.

 

peacepalacelogologo70

 

 

 

NGIZ Afdeling Zuid | Lezing CUBA | Ries Holtkamp

Ongeveer drie keer zo groot als Nederland, staat Cuba sinds eind jaren vijftig van de vorige eeuw in het brandpunt van de wereldgeschiedenis. Het eiland ontleent die positie aan zijn ligging – zo’n 150 kilometer ten zuiden van de Verenigde Staten – en aan het feit dat een revolutionaire beweging het eiland begin jaren zestig een speelbal maakte van het geopolitieke machtsspel dat we de Koude Oorlog zijn gaan noemen.

Dat de toenadering tussen de VS en Cuba – officieel aangekondigd op 17 december 2014 – na 54 jaar koude oorlog in tropische wateren wereldnieuws is, heeft dan ook voornamelijk met die omstandigheden te maken.

In zijn lezing van donderdag 24 september wil Rieks Holtkamp (1950) ingaan op die bijzondere positie van het grootste Caribische eiland; de achtergronden van de toenadering tussen de VS en Cuba en welke hindernissen er nog genomen moeten worden om tot volledig herstelde diplomatieke, politieke en economische betrekkingen te kunnen komen.

Rieks Holtkamp (1950) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na korte tijd gewerkt te hebben als docent Nederlands, werkte hij in diverse journalistieke functies in Winschoten, Leeuwarden, Amsterdam, Alkmaar en Eindhoven. Voor zijn werk maakte hij diverse reizen naar de Verenigde Staten, o.a. op uitnodiging van de Amerikaanse ambassade, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Bosnië, Kirgizië, Afghanistan en Cuba. Dit laatste land bezocht hij voor het eerst in 1990 om met eigen ogen de gevolgen te zien van de ineenstorting van het IJzeren Gordijn voor Cuba, dat toen lid was van het economische samenwerkingsverband van de socialistische broederlanden de Comecon. Sindsdien is hij de ontwikkelingen blijven volgen. Voor BNR Nieuwsradio is hij Cuba analist.

Daarnaast schrijft en publiceert Rieks Holtkamp poëzie in het Nederlands en Gronings. Hij woont in Eindhoven, is getrouwd en heeft drie kinderen en twee kleinkinderen.

Voor aanmelden klik hier.

Save the date: openingsevenement lustrum NGIZ ’70 JAAR VRIJHEID, 70 JAAR VOORUIT’

logo70

Op 5 mei 1945 werd Nederland na vijf jaar van bezetting bevrijd. Een lange periode van vrijheid brak aan, die tot op de dag van vandaag voortduurt. In datzelfde jaar werd het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) opgericht. Doel was en is om kennis uit te wisselen en debat te entameren om zodoende bij te dragen aan een open en vrije discussie over voor Nederlandse samenleving relevante internationale onderwerpen en ontwikkelingen. Dit doen wij door middel van voorlichting, bewustwording, het bieden van een platform voor opinie-uitwisseling, studie en het aanmoedigen tot participatie.

Dit jaar bestaat het NGIZ zeventig jaar. De doelstelling van na de Tweede Wereldoorlog is anno 2015 nog immer relevant. Dit geldt in het bijzonder voor het onderwerp ‘vrijheid’; het onderwerp dat het leidend thema is van een reeks van tijdens dit lustrumjaar te organiseren activiteiten. Dit onder de noemer ’70 jaar vrijheid, 70 jaar vooruit’. Iedere dag zien we dat vrijheid in de zin van mensenrechten, democratie en rechtsstaat niet gegarandeerd is en zeker niet voor iedereen aanwezig is. Veel mensen op deze aarde leven in onvrijheid of zien hun vrijheid bedreigd worden. Dat geldt voor autoritaire staten en voor landen in conflict. Maar ook in onze westerse vrije samenlevingen staat de vrijheid onder druk van radicalisering en extremisme, toegenomen druk op privacy, onvrede over het politieke bestel, etc.. Mondiaal wordt het westerse concept van vrijheid –zo dominant sinds de Tweede Wereldoorlog- bovendien uitgedaagd door opkomende spelers als China en India. Kortom, hoe staat het er voor met de vrijheid in ons huidige wereldsysteem? Staan westerse waarden als democratie, rechtsstaat, mensenrechten, etc. onder druk en wat brengt in dit opzicht de toekomst?

Rond dit thema vindt op 7 oktober in de namiddag het openingsevenement van het NGIZ lustrumjaar plaats. Een panel bestaande uit Joris Voorhoeve, Kees van Baar (Mensenrechtenambassadeur), Simone Filippini (Directeur Cordaid) en André Gerrits (Hoogleraar Universiteit Leiden) zal dan met inbreng vanuit de zaal discussiëren over ‘vrijheid in de wereld van vandaag ‘. De discussie staat onder leiding van Annelies Breedveld, Hoofd sectie Strategie en Innovatie bij het Ministerie van Defensie. Voor nadere details verwijs ik u graag naar het bijgevoegde programma.

Dit evenement wordt georganiseerd met steun van het VFonds en in samenwerking met de Bibliotheek van het Vredespaleis. De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek van het Vredespaleis.

NGIZ-leden worden persoonlijk uitgenodigd. De registratie instructies worden nader kenbaar gemaakt. Bekijk alvast het programma: programma 7 oktober


Dit NGIZ evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:

vfonds logo nieuw open    PPLlogoEN_CMYKol

 

NGIZ Amsterdam | Vooraankondiging exposé | “De impact van Big Data op Internationale Betrekkingen”.

The (digital) world around us is changing rapidly. People are more connected than ever before. Like it or not, everyone leaves a digital footprint which does not stop at the traditional border.

Big Data has been defined in several different ways, for example “A new attitude by businesses, non-profits, government agencies, and individuals that combining data from multiple sources could lead to better decisions.” The so called “3Vs”—volume, variety, and velocity – are the global data challenges for enterprises, politics, and people.

Big Data is used by advertising companies to attract consumers, by some refugees who spread information about where to go and, as Edward Snowden recently revealed, by intelligence agencies who monitor the behavior of the public in search of total security.

But what about the impact of Big Data in International Relations? What promises and threats does Big Data hold for the future? Can Big Data be useful in explaining or forecasting global issues, like the shifting of hegemonic powers, intelligence, security and safety issues between and within nations, or the implosions of nations, among others?

To answer these questions and more, and illuminate the role of Big Data in the International Relations, NGIZ and SiB Amsterdam are pleased to announce keynote speaker prof. Dr. Andrej Zwitter (RuG, specialist in the ethic consequences of big data, and first commentor assistant professor Stefania Milan big data and social movements) to discuss the impact of Big Data on International Relations with the audience.

We hope to see you there!

The board of NGIZ Amsterdam and SiB Amsterdam.

 

More information: https://www.facebook.com/NGIZAmsterdam.

 

 

NGIZ Den Haag | Sterker door samenwerking: Nederland en Vlaanderen in de wereld van morgen.

405px-KaartnlvlOp woensdag 30 september organiseert het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken NGIZ) in samenwerking met de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering en het Steunpunt Buitenlands Beleid Vlaanderen een symposium over de Vlaams-Nederlandse samenwerking op economisch terrein, in het bijzonder waar het de Deltaregio betreft. Doel van dit symposium is om te inventariseren waar mogelijkheden liggen om de economische samenwerking tussen zowel overheden als tussen bedrijven en kennisinstellingen te intensiveren en te optimaliseren. Een belangrijke vraag daarbij is welke concrete stappen noodzakelijk zijn om het groeipotentieel van de Delta te benutten en te vergroten.

Nederland en Vlaanderen zijn belangrijke handelspartners. In de Deltaregio zijn beide op vele manieren met elkaar verbonden. In deze regio vinden we de havens van o.a. Rotterdam en Antwerpen en grote industriële complexen, o.a. in de chemische sector. Veel vraagstukken die in de Delta spelen zijn grensoverschrijdend. In antwoord daarop wordt op tal van terreinen al intensief samengewerkt. In 2013 kwam een denkgroep met een reeks van aanbevelingen om deze samenwerking verder te verdiepen. Intensievere samenwerking werd vooral noodzakelijk geacht om gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden aan uitdagingen gesteld door de snel veranderende mondiale economische omstandigheden. Anno 2015 is er alle reden om in het licht van deze aanbevelingen te inventariseren waar we met de samenwerking staan: wat zijn de uitdagingen, wat zijn de kansen en hoe kunnen we die benutten? Evident is dat voor benutting van de kansen samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen een absolute voorwaarde is.

Graag nodigen wij u uit voor dit symposium. De bijeenkomst zal om 10.30 aanvangen met een ontvangst en wordt rond 16.45 uur afgesloten met een borrel. Gastheer is de Wethouder Gemeente Rotterdam voor haven, duurzaamheid, mobiliteit en organisatie, Pex Langenberg, die het symposium zal openen met een speech. Daarna zal in een drietal sessies worden ingegaan op het economisch potentieel van de Deltaregio, de succes- en faalfactoren van samenwerking, en de praktisch te nemen stappen om de samenwerking te verdiepen.
Klik hier voor het Programma Symposium Vlaanderen-Nederland final

U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen naar  secretariaat@ngiz.nl

NGIZ Rotterdam | Lezing | Understanding Russia

Kun je zakendoen in de voormalige Sovjet-Unie? Hoe opereer je als journalist in een land dat elk tegengeluid al dan niet gewelddadig onderdrukt? En hoe moet Europa zich verhouden tot de expansiedrift van Poetin?

Olaf Koens is sinds 2011 freelance correspondent voor RTL Nieuws in Moskou. Hij deed onder meer verslag van de herverkiezing van Poetin, de annexatie van de Krim en het neerhalen van de MH17. Eerder dit jaar werd hij verkozen tot Journalist van het Jaar 2014.

De relatie tussen Rusland en Europa kwam tijdens zijn correspondentschap steeds meer onder druk te staan. Er werden over en weer sancties afgekondigd, de Roebel maakte een duikvlucht en de inflatie steeg tot bijna 20 procent (volgens de officieuze Borsjtsj-index steeg het prijsniveau zelfs met 49,5 procent).

Nederland vierde in 2013 nog een Ruslandjaar, maar andere landen bliezen een dergelijk ‘feestelijk’ jaar af.

Koens won eind vorig jaar de Gouden Pen, de prijs voor het best gelezen artikel op Blendle: ‘In het spoor van de dood doen de details pijn’. Koens beschrijft daarin zijn eerste nacht en ochtend op de rampplek van de MH17.

In oktober start Koens als de nieuwe vaste correspondent in het Midden-Oosten voor RTL Nieuws.

Understanding Russia | dinsdag 29 september 2015 | 16.00 – 17.30 uur | Erasmus Paviljoen (Campus Woudestein) | Engelstalig

In samenwerking met NGIZ – Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken

Reserveren via: http://www.eur.nl/sgerasmus/agenda/reserveren_aanmelden/aanmelden_understanding_russia_met_olaf_koens/

Datum: 02-12-2015

NGIZ Utrecht | UITNODIGING JUBILEUMLEZING NGIZ – 70 JAAR

NGIZ bestaat 70 jaar! Het bestuur van NGIZ afdeling Utrecht nodigt u daarom graag uit voor de jubileumlezing op woensdag 2 december 2015 in Academiegebouw Universiteit Utrecht. De titel van de lezing is: ‘In gesprek met Buitenlandse Zaken over internationale waarden.’ Na de oorlog kreeg het concept vrijheid vorm in internationale verdragen. Daarin stonden waarden…

Datum: 12-11-2015 ()

NGIZ Amsterdam | Vooraankondiging exposé | “De impact van Big Data op Internationale Betrekkingen”.

The (digital) world around us is changing rapidly. People are more connected than ever before. Like it or not, everyone leaves a digital footprint which does not stop at the traditional border. Big Data has been defined in several different ways, for example “A new attitude by businesses, non-profits, government agencies, and individuals that combining…

Datum: 05-11-2015

Trade Talks The Hague

NGIZ Club Clingendael and The Peace Palace Library are proud to present ‘Trade Talks The Hague’, an evening with lectures, masterclasses and discussions on international trade. Specific focus will be on the development of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), a  trade agreement to be negotiated between the European Union and the United States…

Datum: 19-10-2015 ()

NGIZ Noord | Refugees: what’s the problem?

The challenges of migration

NGIZ Noord will present its first lecture of the season on Monday 19th of October. While millions of refugees are continually fleeing war and escaping poverty, all trying to reach Europe, an adequate response and solution in Europe has yet to take shape. The Netherlands and other European countries face numerous challenges as migration shifts…

Datum: 30-09-2015 ()

NGIZ Den Haag | Sterker door samenwerking: Nederland en Vlaanderen in de wereld van morgen.

Op woensdag 30 september organiseert het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken NGIZ) in samenwerking met de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering en het Steunpunt Buitenlands Beleid Vlaanderen een symposium over de Vlaams-Nederlandse samenwerking op economisch terrein, in het bijzonder waar het de Deltaregio betreft. Doel van dit symposium is om te inventariseren waar mogelijkheden…

Datum: 29-09-2015

NGIZ Rotterdam | Lezing | Understanding Russia

Kun je zakendoen in de voormalige Sovjet-Unie? Hoe opereer je als journalist in een land dat elk tegengeluid al dan niet gewelddadig onderdrukt? En hoe moet Europa zich verhouden tot de expansiedrift van Poetin? Olaf Koens is sinds 2011 freelance correspondent voor RTL Nieuws in Moskou. Hij deed onder meer verslag van de herverkiezing van…

Datum: 25-09-2015

NGIZ Utrecht | lunchlezing | Wat beweegt Turkije ?

Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit deel te nemen aan de lunchlezing op vrijdag 25 september 2015 a.s  onder de titel: Wat beweegt Turkije, Lezing over de draai die de Turkse buitenlandse politiek de laatste achtjaar onder Erdogan en Davutoglu heeft gemaakt. Spreker: Prof. dr. E.J. Zurcher Tijd:        12.15-14.00 uur Locatie:   Huize Molenaar…