EUROPA Lezing 2014| Europe lecture 2014

europalezing 2014

europalezing 2014


Tuesday, October 28, 2014 – Kloosterkerk, The Hague

In light of the growing instability in Europe’s neighbourhood and the European Union’s aspiration to become a full-fledged actor in international peacekeeping, the theme of this year’s Europe Lecture ‘Europe in the World: Peace and Security’ is of major interest.

Former president of Latvia Vaira Vīķe-Freiberga and prof. Jonathan Holslag will discuss the role of the European Union on the international stage regarding matters of peace and security. How can Europe survive in an Asian century? What is the importance and meaning of Europe in the world? How should Europe address the international challenges that lie ahead, considering the recent and ongoing power shifts in the global realm?

Read more.

The Europe Lecture is founded in 1992. The Lecture aims to stimulate the public debate and focuses on the meaning of Europe from a socio-economic, political or cultural perspective. Previous speakers include the former British minister of Foreign Affairs Lord Peter Carrington, former prosecutor at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia Richard Goldstone, former Irish President Mary Robinson, former NATO-secretary Javier Solana and former president of South Africa F.W. de Klerk.

The Europe Lecture is organised in cooperation with the Montesquieu Institute, with support of the Municipality of The Hague.

NGIZ Utrecht | Lunchbijeenkomst |Prof. Dr A. Brenninkmeijer

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de  lunchlezing die NGIZ Utrecht organiseert op vrijdag 20 maart a.s. ( datum is veranderd van 13 maart naar 20 maart)

Aanmelden: noodzakelijk tot uiterlijk op de dinsdag voor de lezing bij de heer Audretsch, Huub Audretsch h.audretsch@kpnplanet.nl.

Afmelden: uiterlijk op de dinsdag voor de lezing bij de heer Audretsch.

Zonder tijdige afmelding wordt, ook aan studenten, €15,00 in rekening gebracht.

NGIZ Utrecht | Lunchbijeenkomst | Nederland – Duitsland

Flag_of_Germany_and_Netherlands-640x426

Het bestuur van NGIZ afdeling Utrecht nodigt u graag uit voor de lunchlezing op vrijdag 14 november 2014 in Huize Molenaar.
Het is mogelijk om introducés mee te nemen naar de lunchlezing. Wanneer u daarvan gebruik wilt maken, vermeldt u
dan bij uw aanmelding naam,telefoonnummer en e-mail adres en eventuele studievereniging.
Aanmelden noodzakelijk tot uiterlijk op de dinsdag voor de lezing. Bij verhindering, na aanmelding, eveneens
uiterlijk op de dinsdag voor de lezing afmelden bij de heer H.A.H. Audretsch, ngizutrecht@clingendael.nl
Zonder tijdige afmelding worden, ook aan studenten, de kosten ad € 15.= in rekening gebracht.

NGIZ Utrecht | Lunchbijeenkomst | Socializing Transitional Justice

VOORAANKONDIGING Op Reis voor Vrede Viering 400 jaar diplomatieke relaties Nederland – Zweden

In oktober 2014 verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers te Zutphen Op reis voor vrede. Met het Journael over de Nederlandse vredesmissie naar Zweden en Rusland, 1615 – 1616, een boeiend kijk- en leesboek dat zeventiende- eeuws erfgoed op verantwoorde wijze relevant maakt en tot leven wekt in onze eigen tijd.

De feestelijke presentatie van het boek wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw (UvA), de Zweedse Ambassade en Instituut Clingendael en vindt plaats op 10 oktober 2014 tijdens het congres Op Reis voor Vrede in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdoksekade 143, Amsterdam.

Het congres zal worden geopend door de Zweedse Ambassadeur in Nederland, Z.E. dhr. Håkan Emsgård,en de Nederlandse Ambassadeur in Stockholm, Dr. Philip de Heer.

Vervolgens zullen twee onderwerpen worden behandeld.
Ten eerste zal de positie van De Republiek in de Gouden Eeuw zoals dat naar voren komt in het zeventiende-eeuwse reisverslag van Anthonis Goeteeris worden besproken. Dit verslag beschrijft een reis waarin De Republiek bemiddelde tussen de tsaar en de koning van Zweden.
Ten tweede zullen we ons richten op internationale bemiddelingsinitiatieven en ‘peacekeeping’ door de eeuwen heen.

De eerste exemplaren worden aangeboden aan de Ambassadeur van het Koninkrijk Zweden en de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Zweden.

U kunt zich aanmelden voor het congres. Klik hier.

Toegang tot dit congres is gratis.

 

NGIZ Den Haag |Eerste Van Bylandtlezing | Naar een duurzame wereld?

 

 

JacquelineOp maandag 27 oktober zal de nieuwe reeks van Van Bylandt lezingen van start gaan. Deze cyclus van vijf lezingen is dit keer gewijd aan de stand van zaken betreffende de zogeheten mondiale openbare ruimtes. Hoe staat planet earth er qua duurzaamheid voor? Hoe staat het met het klimaat en met onze lucht? Hoe gaat het met de oceanen? Dreigt waterschaarste een bron van conflict te worden? Wat is de toekomst van het Noordpool-gebied? Dit zijn de vragen die centraal zullen staan tijdens deze reeks.

Het verheugt het bestuur van het NGIZ zeer dat de openingslezing van deze cyclus zal worden gegeven door Prof. dr Jacqueline Cramer, oud-minister van VROM en tegenwoordig o.a. hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht. Onder de titel Naar een duurzamer wereld? zal zij ons haar visie geven op hoe het er voor staat met de mondiale duurzaamheid en het beheer van de mondiale openbare ruimtes. Wat zijn de grote uitdagingen; maken we voortgang; hoe staat het internationale overleg er voor; en wat kan Nederland doen? Dat zijn vragen die tijdens deze lezing aan de orde zullen komen.

Graag nodigen wij u uit om aan deze bijeenkomst deel te nemen.

Save the Date

Ter gelegenheid van het 69e jarige bestaan van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken organiseert het bestuur aan het begin van het academisch jaar en in de week waarin de troonrede wordt voorgelezen een feestelijke bijeenkomst, de Diës Internationalis. NGIZ experts blikken met u vooruit op ontwikkelingen en gebeurtenissen die internationaal de agenda zullen bepalen en het voorgenomen Nederlands buitenlands beleid. Tevens wordt het najaarsprogramma 2014 gepresenteerd.

Dus reserveer in uw agenda Diës Internationalis NGIZ 18:00 – 20:00 uur, Huis Clingendael

Of meld u gelijk aan via ngiz@clingendael.nl o.v.v. `Dies NGIZ` met uw contactgegevens.

NGIZ Den Haag | Irak: Het einde van koloniale grenzen in de regio? | dinsdag 8 juli

De situatie in Irak heeft het Midden-Oosten op zijn kop gezet. De verovering van Mosul door ISIS (Islamitische Staat in Irak en Groot Syrië) , en het Iraakse leger dat hierbij op de vlucht sloeg,  hebben in Irak paniek veroorzaakt. Terwijl ISIS de opmars naar Bagdad voortzet, steunen de Amerikanen, maar ook Iran, het regime in Bagdad voornamelijk met militaire adviseurs. Het risico bestaat dat bij voortzetting van de gewelddadigheden de koloniale grenzen in de regio met geweld veranderd worden.
In de bijeenkomst van het NGIZ zal de situatie in en rondom Irak, dan ook vanuit verschillende  invalshoeken belicht worden

Irak: Het einde van koloniale grenzen in de regio?

Ruud Hoff ( Hogeschool Utrecht) ‘De interne ontwikkelingen in Irak”;

Robert Soeterik (Middle East Research Associates): “Lokale, regionale en internationale dimensies van de escalatie van het conflict in Irak”

Ruud Janssens (Universiteit van Amsterdam): “Het Amerikaans beleid t.a.v. Irak”

U bent van harte welkom deel te nemen. Aanmelden graag via email ngiz@clingendael.nl. Deelname is kostenloos.

Locatie: Instituut ‘Clingendael’, Clingendael 7, 2596 VH Den Haag
Datum: 8 juli 2014
Tijd: 16.30-17.00 uur ontvangst met koffie; 17.00-18.30 uur bijeenkomst.

NGIZ Den Haag | Algemene Ledenvergadering en lezing| donderdag 12 juni

Het bestuur van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 12 juni a.s.

Na afloop van de ledenvergadering zal Marc Jansen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam  een lezing houden met als titel:
De Oekraïense crisis in het licht van de geschiedenis.

Letterlijk vertaald heet Oekraïne ‘Grensland’. Eeuwenlang lag het als een overgangsgebied in het oosten van Europa en was het inzet van wedijver tussen de grote mogendheden waaronder Polen, Rusland, het Ottomaanse rijk en tot de Eerste Wereldoorlog het Habsburgse rijk. Na het uiteenvallen van de Sovjetunie werd Oekraïne een zelfstandige staat, met een op Rusland georiënteerd oosten en een westen dat zich naar Europa keert. Met de Russische annexatie van de Krim en de onrust in het oosten van Oekraïne komen de breuklijnen uit het verleden weer zoveel scherper naar boven. Wat betekenen deze breuklijnen voor de huidige crisis? Is Oekraïne in het licht van de historie levensvatbaar als staat, als natiestaat? Wat zal de toekomst brengen? Deze vragen zullen tijdens deze lezing worden besproken door Marc Jansen. Marc Jansen is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is auteur van het boek Grensland; een geschiedenis van Oekraïne, dat recentelijk is verschenen.

Ontvangst:     15.45 uur met koffie en thee
Aanvang:        16.00 – 17.00 uur ALV
17.30 – 18.30 uur Lezing door Marc Jansen
18.30 – 19.00 uur Informele borrel

Instituut Clingendael
In het gelijknamige “Park Clingendael”
Clingendael 7
2597 VH Den Haag

Aanmelden bij voorkeur via ngiz@clingendael.nl o.v.v. ALV en lezing 2014
Of telefonisch 070 3746602
U ontvangt dan per omgaande de vergaderstukken.

 

NGIZ Zuid |donderdag 15 mei | Rusland en de Europese energie

De crisis rond de Oekraïne heeft Europa weer eens met de neus op de energiekwestie gedrukt. De EU is bij lange na niet in staat in de eigen energiebehoeften te voorzien. De tijd dat het Groningse gas op grote schaal werd geëxporteerd ligt ver achter ons. Rusland is sluipenderwijs via bedrijven als het alom tegenwoordige Gazprom hofleverancier van Europa geworden.  Maar wat gebeurt er als Poetin genoeg heeft van het gedreig met Europese sancties en de gaskraan een beetje of helemaal dichtdraait of veel meer geld vraagt voor de geleverde olie? Zullen de Verenigde Staten bijspringen en ons uit de brand helpen met hun door ‘fracking’ verkregen olie? Of zullen de oliemaatschappijen net als in 1973 de energiestromen zo leiden dat Europa niet in de problemen komt? Bieden alternatieve energiebronnen wellicht uitkomst? Of moeten we via de productie van schaliegas en -olie proberen zelf de tekorten aan te vullen? Het zijn interessante, maar ook wat beangstigende scenario’s en vragen, waar we misschien liever niet aan denken, maar die wel degelijk realiteit kunnen worden.

De sprekers zullen graag in discussie gaan met de aanwezigen in de zaal.
Drs. Lucia van Geuns  is waarnemend- hoofd  van het Clingendael Energie Programma.
Dr.ir. Rinie van Est  is thema-coördinator bij het Rathenau Instituut en onderzoeker bij de Technische Universiteit Eindhoven.

De avond wordt georganiseerd door commissie ‘Evenementen op het AG’ i.s.m. het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ).

Aanvang  20.00 uur
Academisch Genootschap |Parklaan 93 | Eindhoven

Toegang is vrij.  Wel graag van te voren aanmelden, gezien de te verwachten belangstelling. Telefonisch via  Paul Baats: 040-262 4364
Nadere inlichtingen: dr. Hans Schippers, 040 2473461

 

Datum: 30-10-2014 ()

NGIZ Zuid | Internetveiligheid en ASML

Bijeenkomst NGIZ-Academisch Genootschap

Internetveiligheid en ASML Internet is een prachtige uitvinding. De omvangrijke papieren bureaucratie, die de maatschappij eeuwenlang heeft gedragen, is vervangen door een administratie en communicatie die zich voornamelijk in digitale bestanden bevindt. Deze ontwikkeling heeft geleid tot de opkomst van nieuwe vormen van spionage en sabotage, die toch vrij veel lijken op de oude vormen…

Datum: 29-10-2014 ()

NGIZ Club Clingendael: Een nieuwe Commissie, een nieuw Europees buitenlands beleid?

UITVERKOCHT! Alle kaarten voor de eerste bijeenkomst van NGIZ Club Clingendael zijn uitverkocht. Je kan je nog opgeven voor de wachtlijst via onze Eventbrite website. Dan hoor je of er nog plaatsen vrij komen en je krijgt als eerste een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst in februari. http://www.eventbrite.com/e/tickets-ngiz-club-clingendael-nieuwe-commissie-nieuw-europees-buitenlands-beleid-13514019797 NGIZ Club Clingendael: een netwerk voor een…

Datum: 28-10-2014

EUROPA Lezing 2014| Europe lecture 2014

Tuesday, October 28, 2014 – Kloosterkerk, The Hague In light of the growing instability in Europe’s neighbourhood and the European Union’s aspiration to become a full-fledged actor in international peacekeeping, the theme of this year’s Europe Lecture ‘Europe in the World: Peace and Security’ is of major interest. Former president of Latvia Vaira Vīķe-Freiberga and…

Datum: 19-09-2014

Save the Date

Diës NGIZ

Ter gelegenheid van het 69e jarige bestaan van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken organiseert het bestuur aan het begin van het academisch jaar en in de week waarin de troonrede wordt voorgelezen een feestelijke bijeenkomst, de Diës Internationalis. NGIZ experts blikken met u vooruit op ontwikkelingen en gebeurtenissen die internationaal de agenda zullen bepalen…